ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


http://www.lawyerscouncil.or.th


Payment

 วิธีการชำระค่าบริการ

 โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร  ผ่านทาง ATM หรือ เคาท์เตอร์ของธนาคาร 

 ชื่อบัญชี 1. นายชูศักดิ์ พุทธรักษ์

                2. บริษัท สำนักงานสำนักงานกฎหมายชูศักดิ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 หากท่านโอนเงินค่าทนายความโดยผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร กรุณา สแกนหรือถ่ายรูปสำเนาใบ Pay-in พร้อมระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน มายัง "ฝ่ายการเงิน" ที่ Fax: 02-928-4975 หรือ Email : chusaklaw@gmail.com หรือ ส่งภาพมาทางไลน์ที่ Line: chusak1965

 

ธ. กรุงเทพ

บริษัท สำนักงานกฎหมายชูศักดิ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สรงประภา

ออมทรัพย์

059-0-80471-2

ธ. กสิกรไทย

สรงประภา

ออมทรัพย์

422-2-67256-8

ธ.ไทยพาณิชย์

สรงประภา

ออมทรัพย์

105-2-46436-1

ธ. กสิกรไทย

สรงประภา

ออมทรัพย์

422-2-67256-8

ธ. กรุงเทพ

สรงประภา

ออมทรัพย์

059-0-76536-8

.............................................................................................................................................................

บริษัท สำนักงานกฎหมายชูศักดิ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

255 ถนนวัดเวฬุวนาราม แขวงดอนเมือง

เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

โทร/แฟกซ์ .02-928-4975 Mobile Phone. 081-928-0163

E-mail : chusaklaw@gmail.com

Line: chusak1965

www.chusaklaw.com 

                                             แจ้งชำระค่าบริการตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ได้เลยครับชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท สำนักงานกฎหมายชูศักดิ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
255 ถนนวัดเวฬุวนาราม แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
Tel/Fax :(66) 2 928 4975 Mobile Phone:(66) 81 928 0163 Email:chusaklaw@gmail.com
ติดต่อ WEBMASTER ที่ Email:chusaklaw@gmail.com, Line Id. chusak1965
สำนักงานสาขาในสหรัฐอเมริกา
C.L.INTERNATIONAL LAW OFFICE CO.,LTD.
3407 W North A St. Tampa, FL, U.S.A. 33609-2252
Email:chusaklaw@gmail.com, www.chusaklaw.com
Skype : chusak1234, Line Id. chusak1965