ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


http://www.lawyerscouncil.or.th


อาชีพทนายความ | ปรึกษากฎหมาย โทรด่วน 081 928 0163

                          ทนายความเป็นอาชีพที่ทำการว่าความแทนตัวความเช่นเดียวกับพนักงานอัยการ แต่พนักงานอัยการเป็นทนายความของแผ่นดิน ซึ่งได้รับเงินเดือนจากรัฐ แต่ทนายความไม่ได้รับเงินเดือนจากรัฐ ดังนั้น ทนายความจริงต้องหารายได้จากตัวความ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าปรึกษาหรือการว่าความในศาล

                ทนายความเป็นได้อย่างไร การที่จะเป็นทนายความได้นั้น บุคคลผู้นั้นจะต้องจบหรือสอบผ่านวิชากฎหมายหรือนิติศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยต่างๆ แล้วต้องไปสอบใบอนุญาต จากสภาทนายความ สมัยก่อนแบ่งทนายความออกเป็น ชั้น คือ ทนายความชั้นหนึ่งและทนายความชั้นสอง ซึ่งต่างกันตรงที่ ทนายความชั้นหนึ่ง สามารถว่าความในศาลได้ทั่วราชอาณาจักร ส่วนทนายความชั้นสองมีสิทธิว่าความในศาลในเขตจังหวัดรวมสิบจังหวัด ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

                ทนายความในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นทนายความชั้นหนึ่ง แทบจะไม่มีทนายความชั้นสอง มีคนถามว่า ทนายความมีความสำคัญอย่างไร ถ้าไม่มีอาชีพทนายความ คงยุ่งยากเพราะการดำเนินคดีในศาล ไม่ว่าจะเป็นการฟ้องร้อง การว่าความแก้ต่าง การซักถาม ค้านพยาน จำเป็นจะต้องใช้ทนายความเพราะตัวความเอง คงไม่มีความรู้และทักษะในการดำเนินคดีในศาล  ย่อมทำให้เกิดการล่าช้าในการพิจารณาพิพากษาของศาล

                ทนายความที่เก่ง มักจะต้องมีความรู้ ด้านใหญ่ๆ คือ ต้องมีความรู้ด้านกฎหมายเป็นอย่างดี และต้องมีศิลปะในการว่าความเป็นอย่างดีด้วย เพราะบางคนมีแต่ความรู้ด้านกฎหมาย  แต่ขาดไหวพริบ ปฏิภาณ  ในการว่าความ ผู้นั้นก็ไม่สามารถเป็นทนายความที่ดีและเก่งได้

                ทนายความเป็นอาชีพหรือใช้วิชาชีพ เป็นอาชีพที่มีความอิสระ เนื่องจากไม่ได้รับเงินเดือนจากรัฐ ฉะนั้นจึงหารายได้จากลูกความ แต่การเรียกค่าทนายความนั้น ไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัว เรื่องเดียวกัน คดีเดียวกัน แต่ทนายความสามารถเรียกถูกหรือเรียกแพงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงทั้งสองฝ่าย กล่าวคือ ลูกความยินดีจ่ายและทนายความพอใจในการเรียกค่าใช้จ่ายจำนวนเท่านั้น

                ทนายความมีทั้งคนดีและคนไม่ดี ก็คงเหมือนกับทุกวงการที่มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่ว่าในวงการเมือง วงการธุรกิจ ไม่เว้นแม้กระทั่งวงการศาสนา ดังนั้น การเลือกทนายความจึงมีความสำคัญในการที่จะชนะหรือแพ้คดี เพราะ ทนายความบางคนไม่มีความรับผิดชอบ เรียกค่าทนายความจากลูกความ เมื่อได้รับเงินแล้ว ทิ้งคดี ไม่ติดตาม หรือ บางคนเรียกค่าทนายความ สองฝั่ง คือ เรียกทั้ง ฝ่ายโจทก์และเรียกทั้งฝ่ายจำเลย ก็มี ทั้งนี้ ถ้าท่านเห็นทนายความที่รับเงินทั้งสองฝั่ง ท่านสามารถแจ้งกับสภาทนายความเพื่อดำเนินคดีกับทนายความบุคคลดังกล่าวได้ เนื่องจากเข้าข่ายผิดมารยาททนายความ

                ทนายความที่เก่ง มักจะต้องผ่านประสบการณ์มาอย่างมากมาย จะใช้เวลาเพียง 1-2 ปีแล้วเก่งคงยาก พระยามานนวราชเสวี กล่าวในการอบรมนักศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง เมื่อ พ.ศ.2480 ซึ่งนานมาแล้วว่า  ผู้ที่หากินในทางวิชาชีพเจริญ ก็กลายเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ ในวิชานั้นๆ กว่าจะเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษได้ก็เป็นเวลาไม่ต่ำกว่าคนละ 10 ปี พยานที่จะแสดงให้เห็นก็มี ทนายความที่จะมีชื่อเสียงหาเงินได้คล่องพอกินพอใช้ ก็กินเวลานาน ฯลฯ

                ทนายความเป็นวิชาชีพที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นวิชาชีพอันมีเกียรติ เป็นคำกล่าวของนายมารุต บุนนาค ทนายความผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งในประเทศไทย แต่ในความเห็นของผมทุกอาชีพก็เป็นอาชีพที่มีเกียรติ เพียงแต่คนที่ประกอบอาชีพ  อย่าได้ทำลายเกียรติของตนเอง อาชีพทนายความก็เช่นกัน บางคนเห็นแก่เงินโดยยอมที่จะทำผิดเพื่อให้ได้เงิน เป็นการเสี่ยงในการประกอบอาชีพทนายความ อีกทั้งทนายความบางคนยอมทำผิดกฏหมายเพียงเพื่อเห็นแก่เงิน ดังนั้นคนที่จะประกอบอาชีพทนายความจึงต้องตั้งใจประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อีกทั้งทนายความที่ดี ควรช่วยเหลือเฉพาะผู้ที่บริสุทธิ์เท่านั้น เมื่อฝ่ายผิดมาขอให้ว่าความให้ทนายความที่ดีควรแนะนำไม่ให้สู้ความ

โดย...สุทธิชัย ปัญญโรจน์
คำพิพากษาที่สำคัญ/บทความกฎหมาย โดยทนายธนู กุลอ่อน

ทนายความทนายธนู กุลอ่อน โทร. 081 928 0163
สัญญาจ้าง ทุนการศึกษา
เปิดเพลงในร้านอาหาร ปรึกษาทนาย |ชูศักดิ์ โทร. 081 928 0163
จดทะเบียนสมรสซ้อนโดยสุจริต มีสิทธิ์อะไรบ้าง article
ทางออกปัญหาพรากผู้เยาว์ ปรึกษากฎหมาย |ชูศักดิ์ โทร. 081 928 0163 article
นับอายุเป็น รับโทษน้อยลง ที่ปรึกษากฎหมาย |ชูศักดิ์ โทร. 081 928 0163 article
ขายสินสมรสต้องได้รับความยินยอม article
สัญญาที่เอาเปรียบ บางข้อ(ของบัตรเครดิต) article
ผลของการเซ็นกระดาษเปล่า article
การพิสูจน์ ความเป็นบุตร/บิดา/มารดา ด้วย D N A article
คู่สมรสเป็นคนต่างชาติถือครองที่ดินได้หรือ article
ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา article
อยากหย่า อีกฝ่ายไม่ยอมหย่า ทำไง? article
หมิ่นประมาท ทางแพ่ง/อาญา? article
ขายอสังหาริมทรัพย์ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ? article
การจดทะเบียนภาระจำยอม
กำหนดเวลาในการยื่นขอแก้ไขคำฟ้องคำให้การ ( มาตรา 180 )
ทนาย กรุงเทพ | ปรึกษากฎหมาย โทรด่วน 081 928 0163
อายุความฟ้องร้อง ซื้อขาย 2 ปี หรือ 5 ปี
ซื้อขาย หนี้ เบี้ยปรับ มัดจำ คำเสนอ
คำร้องขอการปล่อยชั่วคราว
คำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
ความผิดต่อชีิวิต (ปาหิน)
ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน
ยาเมทแอมเฟตามีน 2 เม็ดครึ่ง
สัญญาซื้อขายบัญชีลูกหนี้
สืบประกอบพยายามฆ่า
ชุลมุนต่อสู้
ขับรถประมาท
ขับรถประมาท 2 |ปรึกษาทนาย โทรด่วน 081 928 0163
ล้อซื้อยาเมทแอมเฟตามีน |ปรึกษาทนาย โทรด่วน 081 928 0163
คำขอท้ายฟ้อง |ปรึกษาทนาย โทรด่วน 081 928 0163
ชิงทรัพย์ |ปรึกษาทนาย โทรด่วน 081 928 0163
ชิงทรัพย์ ตัวการ |ปรึกษาทนาย โทรด่วน 081 928 0163
ลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ|ปรึกษาทนาย โทรด่วน 081 928 0163
ลักลวดทองแดง|ปรึกษาทนาย โทรด่วน 081 928 0163
สำเนาเอกสาร|ปรึกษาทนาย โทรด่วน 081 928 0163
ลักทรัพย์ (พยานเดียว)|ปรึกษาทนาย โทรด่วน 081 928 0163
ภาระการพิสูจน์|ปรึกษาทนาย โทรด่วน 081 928 0163
บันดาลโทสะ|ปรึกษาทนาย โทรด่วน 081 928 0163
ซ็อคปลา|ปรึกษาทนาย โทรด่วน 081 928 0163
สนามแข่งรถ
ยืม ตัวแทน
ซ่อมแอร์
รับรองโจร
ละอองสี
กรรโชก
ครอบครองยาบ้าเพื่อจำหน่าย
จ้างทำของ
ลักน้ำมัน
ฉ้อโกง
จำหน่ายยาบ้า 1 เม็ด ซักทอด
ขอคุ้มครองชั่วคราว
ข่มขืนกระทำชำเรา
เงินจอง
การอุทธรณ์
เมาแล้วขับ โทษจำคุบ และปรับ
"คดีเสร็จเด็ดขาด" กับ "คดีถึงที่สุด" ต่างกันอย่างไร
ขอถอนผู้จัดการมรดก/คำพิพากษาศาล
การรังวัด รวม แบ่งแยก สอบเขตที่ดิน article
กฎ ระเบียบ การขายทอดตลาด article
ขั้นตอนในการดำเนินคดีแรงงาน article
ยาไอซ์ (ICE)
ยาอี (Ecstasy)
ยาบ้า รู้ไว้สักนิดก่อนคิดยุ่งเกี่ยว article
บัญญัติ 10 ประการ ยาเสพติด article
อากรแสตมป์กับการโอนที่ดิน article
ภาษีธุรกิจเฉพาะ article
ภาษีการโอนที่ดิน(หัก ณ ที่จ่าย) article
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน article
เรื่องของภาษีป้าย article
เมื่อถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ article
รู้ไว้สักนิดก่อนคิดเล่นแชร์
ซื้อขายไม่สุจริต ต้องเพิกถอน article
เรื่องของเอกสิทธิ์ article
ล้มละลายแล้ว คดีอาญาเลิกหรือไม่
ผู้เสียหายในคดีเช็ค คือใคร
ล้มละลาย น่ารู้
ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำคุก 50 ปี 5 ลูกศิษย์อดีตรองเจ้าอาวาส
ฟ้อง!สรรพากรต้องจ่าย 28 ล้าน
กฎหมายอาญาใช้ให้เป็นคุณแก่จำเลย
กระบวนการพิจารณาคดีแรงงาน
แผนผังพื้นฟูกิจการของลูกหนี้
กระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย
การร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
การดำเนินคดีอาญา
การขอปล่อยชั่วคราว(ประกันตัว)
วงเงินประกันผู้ต้องหา/จำเลย
คิดให้ดีก่อนมีชู้
ยาเสพติด ที่ควรรู้
ขั้นตอนการยึกทรัพย์บังคับดคี
เมื่อได้รับหมายศาล จะทำอย่างไร
การเล่นแชร์เป็นอย่างไร
เช่าซื้อรถยนต์ควรทำอย่างไร
การร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
รู้จักศาลทรัพย์สินทางปัญญา
การได้ที่ดินมาของชาวต่างชาติ
ทนายความ พ.ต.ท. ทักษิณ ยอมรับในทางกฎหมายคดีเป็นที่สุดCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานทนายความชูศักดิ์ พุทธรักษ์ และเพื่อน
255 ถนนวัดเวฬุวนาราม แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
Mobile Phone:(66) 81 928 0163 Email:chusaklaw@gmail.com
ติดต่อ WEBMASTER ที่ Email:chusaklaw@gmail.com, Line Id. chusak1965
สำนักงานสาขาในสหรัฐอเมริกา
C.L.INTERNATIONAL LAW OFFICE CO.,LTD.
3407 W North A St. Tampa, FL, U.S.A. 33609-2252
Email:chusaklaw@gmail.com, www.chusaklaw.com
Skype : chusak1234, Line Id. chusak1965