ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


http://www.lawyerscouncil.or.th


กู้ยืมเงิน แต่ขาดนัดยื่นคำให้การ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1290/2552

 
ป.วิ.พ. มาตรา 84, 199 วรรคสอง (เดิม)

 
          เมื่อจำเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคำให้การ จำเลยทั้งสองไม่มีสิทธินำพยานเข้าสืบไม่ว่าพยานบุคคลหรือพยานเอกสาร การที่ทนายจำเลยทั้งสองนำสำเนาหนังสือสัญญากู้เงินให้โจทก์ดูแล้วโจทก์เบิกความตอบคำถามค้านว่า สำเนาหนังสือสัญญากู้เงินเป็นสัญญากู้เงินที่โจทก์ทำมอบไว้ให้แก่จำเลยที่ 1 โดยโจทก์ลงลายมือชื่อไว้ในช่องผู้กู้ขณะยังไม่มีการกรอกข้อความ โจทก์หาได้เบิกความรับรองข้อความในเอกสารไม่ ดังนั้น การที่ทนายจำเลยทั้งสองส่งเอกสารดังกล่าวต่อศาลเท่ากับจำเลยทั้งสองเรียกพยานหลักฐานของตนเข้าสืบโดยฝ่าฝืนต่อ ป.วิ.พ. มาตรา 199 วรรคสอง (เดิม) จึงต้องห้ามมิให้รับฟัง
          การที่จำเลยที่ 1 สาบานตนให้การเป็นพยานว่า โจทก์กู้เงินจำเลยที่ 1 จำนวน 1,500,000 บาท โดยมอบโฉนดที่ดินเลขที่ 4878 ให้จำเลยที่ 1 ยึดถือไว้เป็นประกัน จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องคืนโฉนดที่ดินดังกล่าวแก่โจทก์ นั้น เมื่อจำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การ ประเด็นข้อพิพาทคงเกิดจากข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาตามฟ้องโจทก์เท่านั้น จำเลยที่ 1 ไม่มีสิทธิอ้างข้อเท็จจริงเป็นประเด็นขึ้นใหม่ คำเบิกความของจำเลยที่ 1 ดังกล่าวเป็นคำเบิกความในข้อที่ไม่ได้เป็นประเด็นในคดี จึงรับฟังไม่ได้
 
________________________________
 
 
( อิศเรศ ชัยรัตน์ - สถิตย์ ทาวุฒิ - พงษ์ศักดิ์ วีระเสถียร )
 
ศาลจังหวัดกำแพงเพชร - นายไพรัช โปร่งแสง
ศาลอุทธรณ์ภาค 6 - นางสาวจิตตรา กาญธนะประเสริฐกู้ยืมเงิน

กู้ยืมเงินไปซื้อสินสมรส ระวัง
กู้ยืมเงิน ทำสัญญาประนีประนอมเกินกว่าคำฟ้อง
กู้ยืมเงิน อายุความเท่าไร
กู้ยืมเงิน โต้แย้งสิทธิสิทธิหลายฝ่าย
กู้ยืมเงิน ปลอมลายมือชื่อระวังคุก!
กู้ยื่มเงิน รับสภาพหนี้แล้วจะทำยังไง
กู้ยื่มเงิน ผลลัพธ์การจดจำนองแล้วแบ่งแยกที่ดินภายหลัง
กู้ยื่มเงิน อธิบดีผู้พิพากษาภาครับรองฎีกาได้หรือไม่
กู้ยื่มเงิน ไม่มีมูลหนี้ไม่ต้องรับผิด
กู้ยื่มเงิน เขตศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดี
กู้ยื่มเงิน ฎีกาปัญหาข้อเท็จจริงในคดีผู้บริโภค
กู้ยื่มเงิน สิทธิการเรียกดอกเบี้ยของธนาคาร
กู้ยื่มเงิน ทุนทรัพย์เกินสามแสนแต่ฟ้องศาลแขวงได้
กู้ยื่มเงิน คนให้กู้ไม่ได้ฟ้อง คนฟ้องไม่ได้ให้กู้
กู้ยื่มเงิน อายุความที่ก้ำกึ่งต้องดูให้ดี
กู้ยืมเงินนำสืบพยานบุคคลหักล้างพยานเอกสารCopyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท สำนักงานกฎหมายชูศักดิ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
255 ถนนวัดเวฬุวนาราม แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
Tel/Fax :(66) 2 928 4975 Mobile Phone:(66) 81 928 0163 Email:chusaklaw@gmail.com
ติดต่อ WEBMASTER ที่ Email:chusaklaw@gmail.com, Line Id. chusak1965
สำนักงานสาขาในสหรัฐอเมริกา
C.L.INTERNATIONAL LAW OFFICE CO.,LTD.
3407 W North A St. Tampa, FL, U.S.A. 33609-2252
Email:chusaklaw@gmail.com, www.chusaklaw.com
Skype : chusak1234, Line Id. chusak1965