ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


http://www.lawyerscouncil.or.th


การแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน

คำพิพากษาฎีกาที่ 2093/2542
ปัญหาที่จำเลยฎีกาว่า การกระทำความผิดของจำเลยเป็นกรรมเดียว มิใช่หลายกรรม
ต่างกันแม้จำเลยจะมิได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาในศาลอุทธรณ์ แต่กรณีเป็นปัญหา
ข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย จำเลยจึงยกขึ้นว่ากล่าวในชั้นฎีกาได้
ศาลฎีกาเห็นควรวินิจฉัยให้

จำเลยแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่พนักงานสอบสวนเรื่องโฉนดที่ดินสูญหาย และ
แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสมียนประจำวันสถานีตำรวจเดียวกันจดบันทึกข้อความ
ลงในรายงานประจำวันรับแจ้งเอกสารดังกล่าวสูญหาย เป็นการกระทำในวันเดียวกัน
และเวลาต่อเนื่องกัน โดยมีเจตนาเดียวกันที่จะขอคัดสำเนาเอาข้อความเท็จนั้นไปแสดง
อ้างอิงต่อเจ้าพนักงานที่ดิน เพื่อขอรับใบแทนโฉนดที่ดิน การกระทำของจำเลย
จึงเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ต้องลงโทษตาม มาตรา ๒๖๗
อันเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด ตาม ป.อ. มาตรา ๙๐

การแจ้งคือการทำให้เจ้าพนักงานได้ทราบ จะโดยถ้อยคำที่เขียนหรือพูด
หรือด้วยกิริยาอื่นก็ได้ เช่น การแสดงตั๋วพิมพ์รูปพรรณสัตว์คนละตัวกับสัตว์ที่ขอโอน

ข้อสำคัญคือเจ้าพนักงานผู้รับข้อความนั้นต้องได้ทราบข้อความนั้นเพียงแต่ข้อความ
ไปถึงเจ้าพนักงานแต่เจ้าพนักงานยังไม่ทราบยังไม่เป็นความผิดสมบูรณ์

คำพิพากษาฎีกาที่ 704/2491
การที่จะวินิจฉัยว่าข้อความอันหนึ่งเป็นเท็จหรือไม่ต้องรู้ว่าความจริงเป็นอย่างไร
ฉะนั้นนอกจากโจทก์ต้องบรรยายฟ้องให้ปรากฎข้อความเท็จที่แจ้งแล้ว
โจท์ต้องบรรยายให้ปรากฏว่าความจริงเป็นอย่างไรด้วยความผิดฐานแจ้งความเท็จ
ต้องได้ความว่า ความข้อไหนเป็นเท็จอย่างไร ทำไมอาจทำให้ผู้อื่นหรือสาธารณชน
เสียหายได้ จึงจะเป็นฟ้องที่สมบูรณ์.

คำพิพากษาฎีกาที่ 245/2525
ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานแจ้งความเท็จ โดยบรรยายถึงข้อความที่จำเลยแจ้งความ
และกล่าวว่า ซึ่งความจริงมิใช่เช่นนั้น แต่มิได้บรรยายว่าความจริงเป็นอย่างไร
จำเลยย่อมไม่อาจเข้าใจได้ดีว่าข้อความที่แจ้งเป็นความเท็จ เป็นฟ้องที่ไม่ชอบ
ด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 158 (5) เมื่อฟ้องโจทก์
ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 158 (5) แล้ว แม้จำเลย
ให้การรับสารภาพ ก็ลงโทษจำเลยไม่ได้

คำพิพากษาฎีกาที่ 761/2473
หน้าที่นำสืบความสันนิษฐาน จำเลยเบิกความที่อำเภออย่างหนึ่ง มาเบิกความที่ศาล
อีกอย่างหนึ่ง โจทก์ต้องสืบว่าคำของจำเลยตอนไหนเปนเท็จ จะสันนิษฐานเอาเองไม่ได้
พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ ข้อกฎหมายปัญหาที่ว่าพะยานหลักฐานของโจทก์ที่สืบมาฟัง
จะลงโทษจำเลยได้หรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาฎีกาที่ 2141/2532
จำเลยทั้งสี่ยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานที่ดินขอรับมรดกที่ดินมีโฉนด แล้วจำเลยทั้งสี่
ให้ถ้อยคำและยืนยันรับรองบัญชีเครือญาติต่อเจ้าหน้าที่ที่ดินที่สอบสวนที่ดินมรดกว่า
ผู้ตายมีทายาทเพียง 4 คน คือ จำเลยทั้งสี่ อันเป็นเท็จซึ่งความจริงจำเลยทั้งสี่
ต่างทราบดี อยู่แล้วว่าผู้ตายยังมีบุตรสาวอีก 2 คน เป็นทายาทโดยธรรม
เจ้าพนักงานที่ดินจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่จำเลยที่ 2 ถึง ที่ 4 ตามคำขอ
ของจำเลยทั้งสี่ทำให้กรมที่ดินและบุตรสาวอีก 2 คน ของผู้ตายเสียหาย จำเลยทั้งสี่
ย่อมมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 และกรณีเช่นนี้ถือว่า
เป็นความผิดสำเร็จในวันที่กระทำความผิดนั้นเอง

คำพิพากษาฎีกาที่ 956/2481
พฤตติการณ์ที่ถือว่าไม่ผิดฐานแจ้งความเท็จความผิดฐานแจ้งความเท็จ
เป็นหน้าที่ของโจทก์จะต้องนำสืบให้ศาลเห็นว่าคำแจ้งความของจำเลยอาจทำให้ผู้อื่น
หรือสาธารณชนเสียหายได้ ประมวลวิธีพิจารณาความแพ่ง ม.85,86 ศาลชั้นต้น
งดสืบพะยานคู่ความไม่คัดค้าน ถือว่าคู่ความยอมไม่สืบพยาน
Video Youtube/คำพิพากษา/ข่าวเด่น/ กฎหมาย ที่หน้าสนใจ

บทสัมภาษณ์ นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์
แก้กฏหมายหมิ่นศาล?
ศูนย์ไกล่เกลียข้อพิพากษาในศาลแพ่ง
ขั้นตอนและวิธีไกล่เกลียข้อพิพากในศาล
อดีตผู้พิพากษา สถิตย์ ไพเราะ 1/2
จับเช่าซื้อรถขายต่อคดีเพียบ
ภาพเหตุการณ์ กรณีรถชนหมอมุก
กรณีขับรถชน หมอมุก
อุทธรณ์แก้ “เกริกเกียรติ” โกงบีบีซีคืนเงิน 128 ล.-คุก 20 ปีตามเดิม!
การเลือกตั้งไม่ใช่การแก้ปัญหาชาติ
พระรักเกียรติ รักขิตะธัมโม
อัยการสอบมือถือ “แพรวา” เปิดใช้ขณะเกิดเหตุ 9 ศพหรือไม่?
แพรวาสัมภาษณ์กรณีรถตู้ตกทางด่วน
ธรรมะสำหรับคนรวย
ภารกิจปลิดชีพ โอซามา บินลาเดน
ถอนประกันตัว จตุพร
ประวัติพระอาจารย์มานพ อุปสโม/Video Youtube
จิตดวงสุดท้าย/Video Youtube
ศาลฎีกาไม่รับคำร้องของเต๋า-สมชาย เข็มกลัด ในคดีตื้บ โกตา พร้อมสั่งขัง 15 วัน แม่ เมีย ดอดเยี่ยม
จำคุก นาธาน โอมาน 2 ปี/youtube
ศาลฎีกาตัดสินประหารพล.ต.ท.ชลอ/Youtube
ประหาร ชีวิต นักโทษ/Youtube
ซิ่ง ชน เละ เรื่องจริงผ่านจอ/Video Youtube
กฎจราจร ต้องเคารพ/Video Youtube
ปัญหา "จับลิขสิทธิ์"/Video Youtube
เรือนธรรม กัลยาณมิตรที่แท้ พอจ คึกฤทธิ์ โสตถิผโล 01 09/Video Youtube
ศาลเบิกตัวผู้ต้องหาคดีฆ่าเจ้าของร้านทองเพชรรัตน์/Video Youtube
ศาลตัดสินจำคุก20ปีดคีฆ่าเสี่ยร้านทองบางบ่อ/Video Youtube
อวสาน "นมไทย-เดนมาร์ค" ศาลสั่งล้มละลาย!!
ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนกักขังพระเอก เต๋า-สมชาย เข็มกลัด คดีตื้บ "โกตา" 15 วัน
ยกฟ้อง!! กทม.ประกาศยกเลิกตำแหน่งกำนัน-ผญบ.
ศาลแพ่งคืนเงินทุจริตที่ดินรัชดา/Video Youtube
ตำรวจยัดยาบ้า /Youtube Video
เจริญสติในชีวิตประจำวัน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช/Youtube Video
สั่งจำคุก 3 ปี พธม ขับรถทับตำรวจ/Youtube Video
สั่งจำคุกสนธิ 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา/Youtube Video
Zen 2010 ธรรมะ/Video Youtube
พ ร บ วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค/Video Youtube
อาลัย ''ทองใบ ทองเปาด์'' /Video Youtube
คดียึดทรัพย์ ทักษิณ/Video Youtube
ศาลสั่งจำคุกสัปเหร่อวัดไผ่เงิน20ปี ความผิด 2002 กระทง อีกคนยังปฏิเสธ
ตัดสินจำคุก นายวีระ สมความคิด 8 ปีพร้อมปรับเป็นเงิน ปรับ1ล้าน 8แสนเรียล
ศาลพิพากษาจำคุก พระเอกไฮโซดัง ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 2 ปี
ศาลสั่งประหาร!! ตร.ประชาชื่นยิงจ่อหัว สห.
ศาลสั่งประหารชีวิตค้ายาบ้ายิง 2ตำรวจดับ
คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับผู้จัดการมรดก
ศาลสั่งจำคุกสนธิ ลิ้มทองกุล 1 ปีไม่รอลงอาญา
สมัครใจทะเลาะวิวาทกัน ผลคือเจ็บตัวฟรี
เหตุสมควรลดเบี้ยปรับภาษีธุรกิจเฉพาะ
รายจ่ายต้องห้าม การเรียกเก็บเบี้ยปรับ
อำนาจประเมินภาษีนิติบุคคล
อำนาจสอบสวน ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค
ข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
ห้ามทำสัญญาจ้างแรงงานขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
หนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
เหตุหย่า สมัครใจแยกกันอยู่
กำหนดเวลาหนี้ต้องทำให้ชัดเจน
ทำสัญญายอมเช็คในคดีแพ่ง คดีอาญาระงับ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานทนายความชูศักดิ์ พุทธรักษ์ และเพื่อน
255 ถนนวัดเวฬุวนาราม แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
Mobile Phone:(66) 81 928 0163 Email:chusaklaw@gmail.com
ติดต่อ WEBMASTER ที่ Email:chusaklaw@gmail.com, Line Id. chusak1965
สำนักงานสาขาในสหรัฐอเมริกา
C.L.INTERNATIONAL LAW OFFICE CO.,LTD.
3407 W North A St. Tampa, FL, U.S.A. 33609-2252
Email:chusaklaw@gmail.com, www.chusaklaw.com
Skype : chusak1234, Line Id. chusak1965