ReadyPlanet.com


ใบมอบอำนาจ


ผมเป็นคนพิการ อัมพาตครึ่งท่อน นิ้วไม่สามารถเขียนหนังสือได้ เมื่อต้องการทำนิติกรรมใดๆก็จะใช้แปะนิ้วโป้ง ทุกครั้ง
สมมุติว่า หากผมเผลอหลับไปและมีคนมาแอบเอานิ้วผมแปะโป้ง และนำไป กรอกข้อมูลเอง ลงชื่อแทนผมทุกอย่าง เราจะมีวิธีป้องกันหรือแก้ไขได้อย่างไรครับ ที่จะไม่ให้คนๆนั้นได้ประโยชน์จากการกระทำนี้


ผู้ตั้งกระทู้ kim :: วันที่ลงประกาศ 2005-05-24 02:47:58 IP :


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (113764)

ถ้าการกระทำนิติกรรมใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของก็ต้องถือว่านิติกรรมดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย สามารถบอกล้างได้ หรืออาจทำให้นิติกรรมนั้นใช้ไม่ได้เลย และอาจเป็นความผิดต่อกฎหมายอาญาได้ สามารถแจ้งความเพื่อเอาความผิดต่อผู้กระทำดังกล่าวได้

ผู้แสดงความคิดเห็น ชูศักดิ์ 01-928-0163 หรือ 02-524-4328 วันที่ตอบ 2005-05-24 07:07:12 IP :[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.