ReadyPlanet.com


แนะการติดตามหนี้ 74 วิธี


ปัญหา
1. ลูกหนี้ชอบผลัด และไม่มาจ่ายตามที่ผลัดไว้จะผลัดไปเรื่อยๆ
วิธีแก้ไข
ถามเหตุผลที่ลูกหนี้ขอผลัดเพราะอะไร มีเหตุผล และความจำเป็นจริงหรือไม่ที่จะขอผัดผ่อน พิจารณาเป็นกรณีไปหากไม่มีเหตุผลเพียงพอพยามยามไม่ให้ผัดผ่อนตื๊อตามเก็บให้ได้หรือหากลูกหนี้มีความจำเป็นจริงๆ ก็ให้นัดระยะเวลาอันใกล้พร้อมกับมีเงื่อนไขว่าหากผิดนัดตามที่ผัดผ่อนอีกจำต้องขอรถกลับก่อน เพื่อสร้างแรงกดดันและป้องกันมิให้ผิดนัดตามที่ผลัดไว้อีก
 ถ้าพบลูกหนี้ประเภทนี้พยายามดูรายละเอียด หลังการ์ดจะเห็นประวัติการผิดนัดหลายครั้งหลายหน ใช้ข้อมูลเหล่านั้นมายืนยันกับลูกหนี้ว่า เคยผิดนัดมาแล้วหลายครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย มิฉะนั้นจำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
 การตกลงนัดหมายพยายามทำเป็นหนังสือระบุเงื่อนไข หากผิดนัดยินดีคืนรถหรือให้ยึดได้ทันที และให้ลูกหนี้ลงลายมือชื่อไว้ด้วย ทำสำเนาให้ลูกหนี้ไว้ด้วย 1 ชุด เพื่อช่วยเตือนความจำ
ปัญหา
2. ลูกหนี้ย้ายที่อยู่โดยไม่แจ้งบริษัททราบ พนักงานไปตามก็จะไม่เจอตัว ส่งจดหมายไปก็ตีกลับ
วิธีแก้ไข
 ติดต่อผู้เช่าซื้อที่ทำงาน
 สอบถามบ้านข้างเคียงว่าย้ายไปไหน เมื่อไหร่
 ติดต่อผู้ค้ำประกัน เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผู้เช่าซื้อ และทรัพย์เช่าซื้อ
 ดูบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านว่า ภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่ไหน ส่งจดหมายไปหรือออกตาม
 ดูรายละเอียดจากจดหมายตีกลับว่า กลับมาเพราะสาเหตุข้อไหน เช่น บ้านรื้อถอน หรือไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า หรือจ่าหน้าไม่ถูกต้องเพราะพิมพ์ผิด จะได้แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
ปัญหา
3. ลูกหนี้เอารถไปจำนำขายต่อ หรือไม่เกรงกลัวและไม่ยอมเปลี่ยนสัญญา
วิธีแก้ไข
ติดต่อลูกหนี้และชี้แจงให้ทราบว่าไม่มีสิทธิ์จำนำหรือขายรถของบริษัทต่อบุคคลอื่น จนกว่าจะผ่อนหมดเพราะกรรมสิทธิ์ยังไม่โอนไปยังลูกหนี้จนกว่าจะชำระงวดสุดท้าย
 ติดต่อผู้เช่าซื้อรถต่อ ให้รีบตามผู้เช่าซื้อเข้ามาโอนสัญญา หากหาผู้เช่าซื้อไม่พบอาจใช้วิธียึดมาขายไป เพื่อเป็นการแก้ไขหนี้มีปัญหาแทนการโอนสิทธิ์
 ติดต่อผู้เช่าซื้อรถต่อ ให้รีบตามผู้เช่าซื้อมาโอนสัญญา หากหาผู้เช่าซื้อไม่พบอาจใช้วิธียึดมาขายไป เพื่อเป็นการแก้ไขหนี้มีปัญหาแทนการโอนสิทธิ์
ปัญหา
4. ลูกหนี้ชอบโกหก เริ่มตั้งแต่ตอนซื้อรถ อาจปิดบังสถานที่อยู่ที่แท้จริง ปิดบังการทำงาน บางครั้งออกจากที่ทำงานแล้วยังอ้างว่าทำอยู่คนซื้อคนค้ำบางครั้งเป็นสามีภรรยากัน ก็ปิดบังว่าเป็นญาติกัน
วิธีแก้ไข
กรณีนี้เจ้าหน้าที่สินเชื่อ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครดิต หรือพนักงานขายต้องช่วยวิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูลที่ลูกหนี้ให้ว่าถูกต้องตรงกับความจริงหรือไม่ และไม่ให้ความร่วมมือกับลูกหนี้หรือแต่งตัวให้ลูกค้าเสียเอง โดยเขียนปิดบังอำพรางเอาไว้ (เพื่อให้ผ่านการอนุมัติให้สินเชื่อ) ทั้งๆ ที่ตนเองรู้ข้อมูลที่แท้จริงว่าไม่ถูกต้อง
 กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบข้อมูลลูกหนี้ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ต้องรีบบันทึกข้อมูลให้หน่วยจัดเก็บเร่งรัดหนี้ทราบ เพื่อรีบสืบหาลูกหนี้ และทรัพย์เช่าซื้ออย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกันควรส่งข้อมูลเหล่านี้ให้หัวหน้าแผนกสินเชื่อรู้เพื่อตักเตือนเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ผู้ปล่อยรถรายนั้นด้วย
ปัญหา
5. ลูกหนี้ไม่ได้ใช้รถเอง เอารถให้คนอื่น หรือญาติ ใช้อยู่ต่างจังหวัดเก็บเงินก็ไม่ได้
วิธีแก้ไข
 พยายามกดดันผู้เช่าซื้อให้รับผิดชอบตามสัญญาเช่าซื้อและว่าอาจถูกฟ้องตามสัญญาเช่าซื้อได้แม้ไม่ใช้รถเองก็ตาม ให้รีบนำรถกลับคืนหรือติดตามผู้ใช้รถให้รีบชำระ
 ติดต่อและกดดันผู้ค้ำประกัน ให้รีบตามผู้เช่าซื้อและผู้ใช้รถให้รีบชำระ หรือคืนรถ มิฉะนั้นอาจถูกฟ้องในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม
 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้รถ สถานที่ใช้รถ วัน-เวลา ที่พบตัวและรถ เพื่อออกตามยึดรถกลับหรือส่งข้อมูลให้รับจ้างยึดนอกดำเนินการต่อไป
ปัญหา
6. ลูกหนี้มักชอบอ้างว่ารู้จักกับผู้บริหาร ผู้จัดการ เจ้าของ
วิธีแก้ไข
ชี้แจงลูกหนี้ว่าเราทำตามหน้าที่ ในขณะขอให้ลูกหนี้ปฏิบัติตามสัญญาก่อน หากผู้บริหาร หรือผู้จัดการ เจ้าของ ที่ลูกหนี้รู้จัก มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงอย่างไรจะแจ้งมาที่ตัวเรา และเราจะปฏิบัติตามภายหลังกรณีนี้ให้ชี้แจงด้วยความสุภาพมิใช่ท้าทาย เพราะลูกหนี้อาจนำไปขยายผลพูดกับบริหารในทางลบ และเป็นผลเสียแก่ตัวเราได้
ปัญหา
7. ลูกหนี้มักจะไม่อยู่บ้าน
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ต้องดูว่าลูกหนี้ทำงานอะไร เราออกตามช่วงเวลาไหน ลูกหนี้จงใจหลบหรือไม่อยู่เพราะออกไปทำงาน – ทำธุระหรือไม่ พยายามออกตามช่วงลูกหนี้อยู่บ้าน เช่น บางรายต้องออกตามช่วงเช้ามืด หรือดึกๆ หรือวันเสาร์-อาทิตย์ เป็นต้น หากไปแล้วไม่พบควรฝากโน๊ตไว้ว่าเรามาตามและให้รีบติดต่อกลับโดยเร็ว โดยให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับด้วย
ปัญหา
8. ผู้ค้ำประกันมีปัญหากับผู้เช่าซื้อ จะมาถอนค้ำประกันทันที
วิธีแก้ไข
ชี้แจงผู้ค้ำประกันว่าถอนค้ำไม่ได้ เพราะบริษัทจะขาดผู้ค้ำประกันรายนี้ แต่มีวิธีแก้ไขโดยขอให้ผู้เช่าซื้อมาชำระปิดบัญชีไป ผู้ค้ำประกันก็จะหลุดพ้นจากหน้าที่ค้ำประกันหรือยึดรถมาคืนบริษัทเพื่อเป็นการบอกเลิกสัญญา แต่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายหากขายขาดทุน หรือหาผู้ค้ำประกันคนใหม่ ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าหรือดีกว่ามาค้ำประกันแทนแต่ต้องผ่านการพิจารณาเครดิตจากฝ่ายสินเชื่อและตรวจสอบเครดิตด้วย
ปัญหา
9. ใช้สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเก่ามาเช่าซื้อ แต่ย้ายออกไปนานแล้ว(โดยใช้ใบถ่ายเอกสารใบเก่ามาซื้อรถ ซึ่งไม่ได้ระบุว่าย้าย
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ต้องแจ้งให้ฝ่ายสินเชื่อทราบเพื่อระมัดระวังและป้องกันโดยอาจเทียบกับต้นฉบับตัวจริง หรือออกตรวจสอบดูว่าอยู่บ้านปัจจุบันที่ไหน โดยขอไปส่งรถให้ที่บ้าน แล้วดูว่าตรงกันกับข้อมูลในทะเบียนบ้านหรือไม่? ฝ่ายสินเชื่ออย่าปล่อยปละละเลย หรือแนะนำลูกค้าว่าไม่เป็นไรใช้ทะเบียนบ้านเก่าได้เพื่อให้ผ่านการอนุมัติสินเชื่อ เพราะจะทำให้ตามลูกหนี้ไม่พบ และมีผลเสียต่อการทำงานด้านติดตามหนี้ กล่าวคือ ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการสืบหาที่อยู่ปัจจุบันของลูกหนี้ใหม่
ปัญหา
10. บางราย สามีเป็นผู้เช่าซื้อรถ ให้ภรรยาเป็นผู้ค้ำประกัน (แต่งงานโดยไม่ได้จดทะเบียน)
วิธีแก้ไข
ปกติถ้าสามีภรรยาเป็นทั้งผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน จะทำให้การค้ำประกันไม่ดีพอ เพราะตามกฎหมายคือว่า สามี-ภรรยา เป็นบุคคลคนเดียวกัน และมีรายได้และรายจ่ายร่วมกัน เวลาย้ายหรือหลบหนีก็ไปพร้อมกัน ฝ่ายสินเชื่อที่ดีจะไม่ทำสัญญาในลักษณะนี้ แต่บางกรณีอยู่กินด้วยกันแล้ว แต่ทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนไม่ได้เปลี่ยนนามสกุล (หรือเปลี่ยนจากนางสาวเป็นนาง) เพราะไม่ได้จดทะเบียนสมรสมาอ้างว่าเป็นเพื่อนแล้วออกรถก็มี กรณีนี้ต้องอาศัยประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ใช้เทคนิคสอบถาม ตรวจสอบข้อมูล และการสังเกตเพื่อได้ข้อมูลที่แท้จริง หรืออาจขอผู้ค้ำประกันเพิ่มเติม
ปัญหา
11. ลูกหนี้ชอบอ้างบริษัทโน้นบริษัทนี้ ว่าขาดผ่อนตั้งหลายเดือนไม่เห็นมีปัญหา
วิธีแก้ไข
กรณีลูกหนี้มักจะอ้างเพื่อไม่ให้เราเร่งรัดหนี้นั่นเอง ดังนั้น ให้ชี้แจงว่าระเบียบของบริษัทเราเป็นอย่างไร และว่าระเบียบบริษัทเราอาจจะไม่เหมือนที่อื่นได้ ลูกหนี้ต้องปฏิบัติตามระเบียบบริษัทเรา
 ให้ชี้แจงลูกหนี้ว่าบริษัทส่วนใหญ่แล้วมีระเบียบคล้ายกัน คงไม่เปิดโอกาสให้ขาดผ่อนหลายเดือนโดยไม่มีปัญหาแน่นอน ยกเว้นแต่พนักงานบางคนปล่อยปละละเลยไม่ตามหนี้เท่านั้น
ปัญหา
12. ไปหาลูกหนี้แล้วไม่เจอ เพราะลูกหนี้ทำงานไม่เป็นหลักแหล่งอยู่ไม่เป็นที่
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ต้องดูว่าลูกหนี้ทำงานประเภทไหน เช่น รับเหมาก่อสร้างหรือขายของเร่ตามตลาดนัด หรือขายของต่างจังหวัด พยายามสืบหาที่ทำงาน(ไซด์งาน) ขอรายละเอียดที่อยู่-แผนที่-โทรศัพท์ผู้ติดต่อ-ประสานงานได้
 ติดต่อผู้ค้ำประกันเพื่อช่วยติดตามอีกทางหนึ่ง
 การตามที่บ้านไม่พบให้ฝากโน้ตไว้
 ดูบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน ส่งจดหมายเตือนหรือออกติดตามภูมิลำเนาเดิม ซึ่งอาจกลับไปทำงาน หรือเยี่ยมญาติ เป็นต้น
ปัญหา
13. ลูกหนี้ไม่ย่อมผ่อนเวลามีรถหาย รถถูกจับ
วิธีแก้ไข
กรณีรถหายไม่มีประกัน (รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
1. รีบติดต่อลูกหนี้ให้ชำระปิดบัญชีโดยเร็ว หรือผ่อนชำระเป็นเงินก้อน 2-3 งวด ปิดบัญชี โดยหมุนเงินจากผู้ค้ำประกันหรือจุดอื่นก่อน
2. ติดต่อผู้ประค้ำประกันให้รับทราบและช่วยแก้ไขหนี้
3. หากเพิกเฉยรีบออกโนติส และดำเนินคดีโดยเร็วอย่าปล่อยทิ้งไว้ เพราะลูกหนี้จะเพิกเฉยไม่ยอมชำระ
 กรณีรถถูกจับ ให้ติดต่อลูกหนี้และผู้ใช้ว่ารถอยู่ที่ สน.อะไร ร้อยเวรชื่ออะไร เหตุเกิดเมื่อไหร่ สถานที่เกิดเหตุ ข้อหาอะไร ขอสำเนา บ.จ.ว. แนบเรื่องไว้ด้วย เพื่อติดตามขอรับรถคืนโดยเร็วแล้วขายทอดตลาดและเจรจาให้ลูกหนี้ชำระหนี้ พร้อมติดต่อผู้ค้ำประกัน หากเพิกเฉยรีบออกโนติสและดำเนินคดี
ปัญหา
14. ลูกหนี้ที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆ ธนาณัติมาได้ เวลาค้างแล้วติดตามยาก และค้าง 3 งวด ชอบส่งธนาณัติมาชำระแค่ 1 งวด ทำให้ยอดค้างยังมีอยู่
วิธีแก้ไข
ตรวจดูซองธนาณัติว่ามีที่อยู่หรือไม่ ส่งมาจากจังหวัดไหน ดูเทียบกับทะเบียนบ้าน-บัตรประชาชนว่าตรงกันหรือไม่ หรือภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่ไหน
 ออกจดหมายเตือนให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่โดยส่งตามที่อยู่ ตามสัญญาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ที่อยู่ในซองธนาณัติ ที่ทำงาน และส่งผู้ค้ำประกันด้วย
 พยายามติดต่อลูกหนี้และผู้ค้ำ เจรจาให้ชำระทันดิว เพื่อไม่ต้องเสียเบี้ยปรับล่าช้าต่อไป
ปัญหา
15. ลูกหนี้นำรถไปใช้ที่อื่นแล้วไม่ยอมผ่อนต่อ พนักงานก็ติดตามไม่ถึง
วิธีแก้ไข
กรณีลูกหนี้นำรถไปใช้ที่อื่นต้องพยายามสืบข้อมูลว่าใช้รถอยู่ที่ไหนโดยสอบถามจากผู้เกี่ยวข้อง เช่น ญาติพี่น้อง ผู้ร่วมงาน และติดต่อกดดัน ผู้ค้ำประกันให้ช่วยสืบหาและรับผิดชอบ
 ตรวจสอบดูว่าภูมิลำเนาเดิมตามทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนว่าอยู่ที่ใด เพราะลูกหนี้อาจนำรถไปใช้ต่างจังหวัด หรือใช้ตามไซด์งาน
 กรณีนี้พนักงานที่ไม่มีประสบการณ์ติดตามหนี้อาจไม่รู้วิธีการสืบหา-สอบถาม-กดดัน เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ใช้รถของลูกหนี้ เราในฐานะหัวหน้างานต้องแนะนำวิธีการให้ มิฉะนั้น บัญชีลูกหนี้เหล่านี้จะขาดการดูแลรับผิดชอบ และอาจกลายเป็นหนี้สูญได้
ปัญหา
16. ลูกหนี้ไม่สามารถชำระค่างวดได้ตรงตามกำหนด หรือล่วงเลยเกินเวลาอันสมควร
วิธีแก้ไข
ลูกหนี้ที่มีปัญหาไม่ชำระหนี้ตามกำหนดนั้น ส่วนใหญ่เกิดจากความสามารถในการชำระหนี้อ่อน เช่น มีปัญหาการเงิน รายได้ลดลง หรือมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น หรือบางส่วนเกิดจากความตั้งใจในการชำระคือน้อยลงเช่น พวกเหนียวหนี้ มีอิทธิพล นำเงินไปหมุนจุดอื่นก่อน พวกนี้จะประวิงการชำระหนี้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ วิธีแก้ไขคือ
1. กรณีความสามารถในการชำระหนี้อ่อน พิจารณาถึงสาเหตุเป็นรายๆ ไป เช่น ถ้ามีความจำเป็นเกี่ยวกับการใช้เงินเพื่อรักษาตัว อุบัติเหตุ ฯลฯ อาจอนุโลมผ่อนผันให้ลูกหนี้ได้ แต่ถ้ามีปัญหาการเงินเพราะเล่นการพนันใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เที่ยวเตร่ ฯลฯ คงต้องรีบกดดันให้ชำระหนี้โดยเร็วหากไม่ชำระอาจต้องสืบหาทรัพย์เช่าซื้อเตรียมยึดคืน เมื่อกดดันให้ชำระหนี้ที่ค้าง หรือให้ชำระปิดบัญชี
2. กรณีความตั้งใจในการชำระคืนน้อยลง กรณีนี้คงต้องรีบสืบหาทรัพย์เช่าซื้อโดยเร็ว และยึดคืนเพื่อหยุดยั้งความเสียหายที่จะเกิดแก่ทรัพย์เช่าซื้อและบริษัท เพราะลูกหนี้ไม่ตั้งใจจะชำระหนี้ประวิงเวลา เพื่อใช้ทรัพย์เช่าซื้อไปเรื่อยๆ เมื่อยึดทรัพย์เช่าซื้อแล้ว โดยมากมักให้ชำระหนี้ปิดบัญชีเท่านั้น หากใช้อิทธิพลไม่ยอมให้ยึดหรือหลบซ่อน รีบออกโนติสและดำเนินคดีโดยเร็วเพื่อเร่งให้ชำระหนี้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย
ปัญหา
17. ลูกหนี้ที่ถูกฟ้อง หรือเรียกค่าเสียหายไม่ค่อยติดต่อกับบริษัท
วิธีแก้ไข
 กรณีลูกหนี้ถูกฟ้อง ส่วนมากลูกหนี้เหล่านี้มีปัญหาเรื่องความสามารถในการชำระหนี้อยู่แล้ว และบางส่วนก็มีปัญหาความตั้งใจในการชำระคืนด้วย มักไม่ค่อยติดต่อบริษัท จึงจำเป็นที่พนักงานต้องหมั่นติดต่อกับลูกหนี้ และเจรจาเร่งรัดให้มีการทำยอมหรือคืนรถโดยเร็ว
 กรณีลูกหนี้ถูกเรียกค่าเสียหาย ส่วนมากลูกหนี้ถูกยึดรถมาแล้วขายขาดทุนมีค่าเสียหาย มักจะเพิกเฉย เพราะสภาพบังคับมีน้อย ต้องตั้งพนักงานให้รับผิดชอบโดยเฉพาะเพื่อหมั่นติดต่อลูกหนี้และติดตามเรียกค่าเสียหายจากผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกันหลายบริษัทตั้งเป็นหน่วยงานเรียกค่าเสียหายโดยตรง
ปัญหา
18. ไปไม่พบลูกหนี้แต่พบญาติของลูกหนี้ ฝากญาติไว้ก็ไม่ได้ติดต่อกลับ
วิธีแก้ไข
กรณีไม่พบลูกหนี้ต้องพยายามโน้ตข้อความฝากไว้ เพราะการฝากญาติบอกด้วยวาจาบางครั้งก็ลืมบอก หากฝากโน้ตข้อความไว้ แล้วยังไม่ติดต่อกลับมา แสดงว่ามีเจตนาหลบเลี่ยงไม่ยอมติดต่อกลับบริษัทให้รีบออกจดหมายเตือนและติดต่อผู้ค้ำประกัน ตลอดจนเริ่มสืบหาทรัพย์เช่าซื้อว่าใช้อยู่ที่ไหน และอาจโทรศัพท์ติดต่อกลับไปตรวจสอบว่าได้รับโน้ตข้อความหรือไม่ แล้วทำไมไม่ติดต่อกลับบริษัท เพราะหากเพิกเฉยบริษัทจำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ซึ่งจะเกิดผลเสียกับตัวลูกหนี้ได้
1. กรณีความสามารถในการชำระหนี้อ่อน
พิจารณาถึงสาเหตุเป็นรายๆ ไป เช่น ถ้ามีความจำเป็นเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินเพื่อรักษาตัว อุบัติเหตุ ฯลฯ อาจอนุโลมผ่อนผันให้ลูกหนี้ได้แต่ถ้ามีปัญญาการเงินเพราะ เล่นการพนัน ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เที่ยวเตร่ ฯลฯ คงต้องรีบกดดันในชำระหนี้โดยเร็ว หากไม่ชำระอาจต้องสืบหาทรัพย์เช่าซื้อเตรียมยึดคืน เพื่อกดดันให้ชำระที่ค้างหรือให้ชำระปิดบัญชี
2. กรณีความตั้งใจในการชำระคืนน้อยลง
กรณีนี้คงต้องรีบสืบหาทรัพย์เช่าซื้อโดยเร็ว และยึดคืนเพื่อหยุดยั้งความเสียหายที่จะเกิดแก่ทรัพย์เช่าซื้อและบริษัท เพราะลูกหนี้ไม่ตั้งใจจะชำระหนี้ ประวิงเวลาเพื่อใช้ทรัพย์เช่าซื้อไปเรื่อยๆ เมื่อยึดทรัพย์เช่าซื้อแล้ว โดยมากมักให้ชำระหนี้ปิดบัญชีเท่านั้น หากใช้อิทธิพลไม่ยอมให้ยึดหรือหลบซ่อนโนติสและดำเนินคดีโดยเร็ว เพื่อเร่งให้ชำระหนี้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย
ปัญหา
19. ลูกหนี้ที่เป็นข้าราชการ ทหาร ตำรวจบางคนจะตามได้ยากมาก เพราะไม่ค่อยอยู่กับที่ หรือบางหน่วยงานไม่ค่อยให้เข้าพบต้องรออยู่ด้านนอก พอแจ้งให้ทราบก็จะกลับมาบอกว่าไม่อยู่ ไปไหนไม่รู้ ไม่มาทำงาน ไปทานข้าว เป็นต้น
วิธีแก้ไข
 กรณีลูกหนี้อยู่ไม่เป็นที่ อาจฝากโน๊ตข้อความไว้หรือฝากหัวหน้า-ผู้บังคับบัญชา-เพื่อนร่วมงาน และย้ำว่าเป็นเรื่องสำคัญให้รีบติดต่อกลับ
 กรณีไม่ให้เข้าพบ อาจใช้วิธีอ้างว่าเป็นเพื่อน-ญาติ มาติดต่อเรื่องสำคัญหรือเรื่องส่วนตัว หากปกปิดอีกให้ฝากโน้ตข้อความไว้ว่าเรามาหาแล้วไม่พบ ให้รีบดำเนินการชำระหนี้หรือคืนรถโดยเร็วมิฉะนั้นจำต้องดำเนินการตามขั้นตอน หรือขอเข้าพบ หัวหน้า-ผู้บังคับบัญชา-เพื่อนร่วมงานแทนและใช้ยุทธวิธีปล่อยข่าวว่าลูกหนี้กำลังจะถูกดำเนินการตามขั้นตอนแล้วให้รีบมาติดต่อด่วนภายในวันนี้ เพื่อกดดันลูกหนี้ให้ปรากฎตัวออกมา
ปัญหา
20. ลูกหนี้ประเภทข้าราชการ เช่น ทหาร ตำรวจ บางคนเก็บยากเพราะเขาอ้างว่าเขารู้กฎหมายเหมือนกัน บริษัทจะทำอะไรรุนแรงก็ไม่กล้า
วิธีแก้ไข
 กรณีลูกหนี้หัวหมอ เช่น ทนายความ ทหาร ตำรวจ บางคนที่มีปัญามากบางบริษัทมีนโยบายไม่ให้สินเชื่อกับลูกหนี้กลุ่มนี้ หรือหากให้สินเชื่อก็จะต้องมีผู้ค้ำประกันที่เป็นผู้ค้ำประกันที่เป็นผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานที่สามารถติดตามเร่งรัดหนี้ให้ชำระหนี้หรือคืนรถได้
 หากพบลูกหนี้กลุ่มนี้ พยายามติดต่อผู้ค้ำประกันให้ช่วยเจรจาเร่งรัดหนี้ให้สำหรับการเจรจากับลูกหนี้เหล่านี้ ก็ใช้วิธีการขอร้องให้รีบชำระหนี้ หรือคืนรถ เพราะการขู่ไม่ได้ผล หากผิดนัดอีก ก็ต้องส่งยึดหรือออกโนติส แล้วส่งฟ้องทันที เพราะส่วนใหญ่มีเจตนาไม่ชำระหนี้ และให้อิทธิพลไม่ยอมคืนทรัพย์ที่เช่าซื้อด้วย
ปัญหา


21. ลูกค้าประเภทพูดไม่เข้าใจแล้วชอบโวยวาย ค้างอยู่ 3 งวด แต่เพิ่งให้มา 1 งวด เรามีจดหมายทวงหนี้ไป ก็มาโวยวายบริษัทว่าเพิ่งจะมาจ่าย ทำไมมีจดหมายไปอีก
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ควรชี้แจงลูกหนี้ว่าทางบริษัทมีระเบียบว่า หากลูกหนี้มียอดหนี้ค้างเกิน 1 งวด ต้องออกจดหมายเตือนลูกหนี้ (บางบริษัทออกจดหมายโดยระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ คือมียอดค้าง ก็จะพิมพ์จดหมายเตือนออกมา เพื่อส่งให้ลูกหนี้) หากไม่อยากให้ออกจดหมายเตือนก็ต้องชำระทันงวด คือไม่มียอดค้างนั่นเอง
ปัญหา
22. ลูกค้าที่ผ่อนหมดแล้ว แต่ไม่ค่อยได้มาโอน พอมีปัญหารถชนรถล้ม รถถูกจับอยู่โรงพัก แล้วก็จะมาขอหนังสือมอบอำนาจกับบริษัทเพื่อไปรับรถ ทำให้ยุ่งยากและเสียเวลา
วิธีแก้ไข
กรณีนี้บริษัทควรตั้งหน่วยงาน หรือมอบหมายให้พนักงานติดตามลูกหนี้ที่ผ่อนหมดแล้ว ให้มาทำโอนโดยเร็วเพื่อลูกหนี้จะได้สมุดทะเบียนเก็บไว้เป็นหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในตัวรถต่อไป หากลูกหนี้มาทำโอนแล้วได้เล่มทะเบียนไป ปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวมาก็จะหมดไปด้วย
ปัญหา
23. ลูกหนี้ไม่มีเงินผ่อน เพราะไม่มีงานทำ หรือทำแล้วเงินไม่พอใช้
วิธีแก้ไข
กรณีลูกหนี้ไม่มีเงินผ่อน เพราะมีปัญหาเรื่องไม่มีรายได้เพียงพอจึงไม่มีความสามารถชำระหนี้คืน ลักษณะนี้ต้องพิจารณาว่าลูกหนี้มีปัญหาชั่วครั้งชั่วคราวหรือมีลักษณะถาวร หากมีลักษณะถาวรคือ ไม่ยอมทำการทำงาน หรือทำก็ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายเพราะมีฐานะค่อนข้างต่ำอยู่เดิม
วิธีแก้ไข
1. ต้องนัดชำระหนี้แบบมีเงื่อนไขหากผิดนัดขอรถคืน และสืบหาทรัพย์เช่าซื้อเพื่อเตรียมยึดกลับ เพราะหากปล่อยไว้จะเสื่อมสภาพและเกิดค่าเสียหายมาก
2. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้ประเภทนี้เพื่อแจ้งให้ฝ่ายขาย ฝ่ายสินเชื่อ ฝ่ายตรวจสอบเครดิตงดปล่อยสินเชื่อลูกหนี้เหล่านี้ เพราะมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถจัดเก็บ-เร่งรัดหนี้ได้ ต้องยึดรถซึ่งขาดทุนแน่นอน
ปัญหา
24. ลูกหนี้ชอบเอารถไปซ่อน หรือเอาไปใช้ต่างจังหวัดไม่ทราบที่อยู่แน่นอน
วิธีแก้ไข
กรณีลูกหนี้ชอบเอารถไปซ่อน หรือใช้ต่างจังหวัด ต้องใช้วิธีกดดันผู้เช่าซื้อและขอให้ผู้ค้ำประกันช่วยติดตามอีกทางหนึ่ง ขณะเดียวกันก็สืบดูภูมิลำเนาเดิมจากทะเบียนบ้าน-บัตรประชาชน และหาข้อมูลว่าใช้รถอยู่ที่ไหน อาจสอบถามจากญาติพี่น้อง เพื่อนร่วมงาน และส่งจดหมายที่มีข้อความตรายางว่า “อนุมัติฟ้อง” หรือ “เตือนครั้งสุดท้าย” เพื่อกดดันให้ลูกหนี้ปรากฎตัวออกมา หากใช้ทุกวิถีทางแล้วยังเพิกเฉยคงต้องออกโนติสและดำเนินคดีต่อไปตามลำดับ
ปัญหา
25. ลูกหนี้ไม่ค่อยเชื่อใจ เพราะเปลี่ยนพนักงานเก็บเงินบ่อย
วิธีแก้ไข
กรณีนี้พนักงานใหม่ต้องชี้แจงลูกหนี้พร้อมกับให้ดูบัตรพนักงานเอกสารเกี่ยวกับลูกหนี้ นามบัตร ฯลฯ เพื่อให้ลูกหนี้ไว้ใจ และอาจแนะนำว่าสามารถโทรศัพท์เข้าบริษัทเพื่อตรวจสอบได้ หากยังสงสัยอยู่ แต่การแก้ไขที่ดีคือ การป้องกันมิให้พนักงานเก็บเงินออกบ่อย โดยหาสาเหตุว่าออกเพราะอะไรเพื่อนำสาเหตุนั้นมาวิเคราะห์และหาทางแก้ไข เช่น การให้ผลตอบแทน โอกาสก้าวหน้า หรือพนักงานทุจริต ถูกไล่ออก เป็นต้น
ปัญหา
26. เก็บไม่ค่อยเข้าเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้
กรณีนี้ต้องพิจารณาดูว่าตัวเรายังมีสิ่งใดที่จะต้องปรับปรุงบ้าง เช่น เรามีการวางเป้าหมายในการทำงานหรือไม่ มีการวางแผน มีการจัดลำดับความเร่งด่วน-ความสำคัญของงานหรือไม่ มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานเพียงพอหรือยัง มีความขยัน-ความตั้งใจเพียงพอหรือไม่? ลองดูคนที่เก็บได้ตามเป้าหมายนั้นเพราะเขาทำสิ่งใดบ้าง พยายามนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานของเรา เมื่อเราเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสิ่งต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วก็คาดหวังได้ว่าจะสามารถเก็บได้เข้าเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ ยกเว้นแต่ตั้งเป้าหมายเกินความเป็นจริง หรือคุณภาพลูกหนี้โดยรวมไม่มีคุณภาพเพียงพอปล่อยสินเชื่อโดยไม่คัดเกรดลูกหนี้
ปัญหา
27. ลูกค้าจะจ่ายไม่ครบตามจำนวนค่างวดที่ค้างไว้
วิธีแก้ไข
กรณีนี้พยายามติดตามลูกหนี้บ่อยๆ และขอให้ชำระมากกว่า 1 งวด อาจเป็น 2 งวด หรืองวดครึ่ง เพื่อให้ทันดิว หรือใช้ป้ายวงกลมเร่งรัดหนี้ หากชำระครบจึงจะให้ป้าย เป็นต้น หรือขอให้ชำระทันดิวช่วงโบนัสออก หรือได้เงินรางวัลพิเศษ และแจ้งให้ลูกหนี้ทราบถึงผลดีว่าจะได้ไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ
ปัญหา
28. ลูกค้าไม่ค่อยรู้ว่าค้างผ่อน 1 เดือน หรือ 2 เดือนขึ้นไป จะมีพนักงานตามไปเก็บเงิน อยากให้ฝ่ายเช่าซื้อช่วยอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจด้วย
วิธีแก้ไข
ในกรณีนี้ให้ถือว่าเป็นข้ออ้างของลูกหนี้ที่จะบ่ายเบี่ยงการชำระหนี้ เพราะโดยปกติการค้างชำระค่างวด 1-2 งวด ก็จะต้องมีพนักงานไปตามและลูกหนี้ก็มีหน้าที่ต้องชำระหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ และส่วนใหญ่แล้วฝ่ายเช่าซื้อก็คงจะไปบอกล่วงหน้ากับลูกหนี้เช่นนั้นไม่ได้ เพราะลูกหนี้ยังไม่ค้างและอาจเกิดการเข้าใจผิดหาว่าพูดดูถูกลูกค้าได้
ดังนั้น คงต้องชี้แจงให้ลูกหนี้เข้าใจระเบียบของบริษัท และหน้าที่การชำระค่างวดของลูกหนี้โดยคำพูดที่สุภาพ
ปัญหา
29. ลูกหนี้ค้างสูงแล้วแอบมาชำระที่บริษัททีละงวด
วิธีแก้ไข
กรณีต้องประสานงานกับผู้รับชำระหนี้หรือผู้ติดบัญชีลูกหนี้ว่าหากลูกหนี้ค้างชำระสูงหลายงวดก่อนรับชำระหรือตัดบัญชีให้สอบถามความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้ติดตามลูกหนี้รายนั้นก่อน ว่าจะให้ตัดชำระหรือตั้งพักเจ้าหนี้ไว้ (บางแห่งเรียกว่า “ตั้งรับฝาก”) เพื่อมิให้มีผลเป็นการรับชำระเพราะต้องออกใบเสร็จ และลูกหนี้อ้างได้ว่าชำระหนี้แล้ว การยึดรถจะมิชอบและฟ้องเรียกค่าเสียหายไม่ได้ หรือต้องบอกเลิกสัญญาใหม่แล้วต้องรอระยะเวลาในจดหมายทำให้เสียเวลา และลูกหนี้รู้ตัวหลบไปก่อน
ปัญหา
30. ส่วนมากถามหาชื่อจริงผู้เช่าซื้อไม่ค่อยมีคนรู้จัก
วิธีแก้ไข
กรณีออกติดตามลูกหนี้ หรือโทรศัพท์หาลูกหนี้ บางครั้งถามหาชื่อจริงของลูกหนี้คนไม่รู้จัก ต้องบอกชื่อเล่นถึงจะรู้ว่าเป็นใคร ดังนั้นควรขอความร่วมมือจากฝ่ายขาย-เช่าซื้อ ช่วยถามลูกหนี้ว่า ชื่อเล่นอะไรแล้วเขียนลงในประวัติลูกหนี้ด้วยเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามหนี้ อนึ่งการเรียกชื่อเล่นลูกหนี้ในการติดตามเร่งรัดบางครั้งจะดีกว่าใช้ชื่อจริง เพราะสามารถอ้างว่าเป็นเพื่อนกัน เพราะรู้จักชื่อเล่น และเป็นคนใกล้ชิดกับลูกหนี้ซึ่งคนรับสายจะไม่ระวังตัวและไม่กันท่าไม่ให้เราพูดกับลูกหนี้
ปัญหา
31. ในการ์ดให้ข้อมูลเลขตัวรถผิด รุ่นผิด ทำให้มีปัญหาในการติดตามหนี้
วิธีแก้ไข
กรณีนี้เจ้าหน้าที่ต้องสะท้อนข้อมูลไปยังหน่วยงานที่จัดทำการ์ดหรือคีย์ข้อมูลผิดให้แก้ไขและระมัดระวังรายต่อไปเพราะหากข้อมูลผิดพลาดาและทำให้พนักงานติดตามหนี้ไม่แน่ใจ และทำให้เสียเวลาต้องตรวจสอบข้อมูล ซึ่งบางครั้งไม่มีเวลาเพียงพอที่จะมารอการตรวจสอบข้อมูล เช่น อยู่หน้าบ้านลูกค้ากำลังจะยึดรถ ดูเลขตัวรถผิด ไม่กล้ายึด เป็นต้น ทำให้เสียจังหวะการปฎิบัติงาน
ปัญหา
32. ออกจดหมายเตือนลูกหนี้ พอพนักงานออกตามลูกหนี้จะอ้างว่ายังไม่ครบกำหนด 30 วัน แล้วมาตามทำไป
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ชี้แจงลูกหนี้ว่าที่ให้โอกาส 30 วันนั้น เป็นไปตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย (รถเก๋ง) เพื่อดำเนินการขั้นสุดท้ายคือ ยึด หรือ ฟ้องต่อไป แต่ที่มาติดตามนี้นั้นเพราะไม่อยากใช้วิธียึดหรือฟ้อง แต่ต้องการให้รีบผ่อนชำระ และไม่เสียเครดิต เสียเบี้ยปรับล่าช้าเป็นการให้โอกาสลูกหนี้ (ชี้แจงด้วยเหตุผล อย่าใช้อารมณ์)
ปัญหา
33. ลูกหนี้ที่อยู่บ้านเช่า อาศัยเขาอยู่ ไม่ได้อยู่ตามบ้านเลขที่ที่ให้ไว้ในสัญญา
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ลูกหนี้อาจให้ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในการทำสัญญาเช่าซื้อหรือบัตรประชาชน แต่ตัวจริงอยู่บ้านเช่า แก้ไขโดย
1. สอบถามข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่มีบุคคลแวดล้อม เช่น ที่อยู่เก่า ที่ทำงาน ญาติพี่น้อง ผู้ค้ำ
2. กดดันลูกหนี้ให้ปรากฎตัวและขอที่อยู่ใหม่โดยใช้การฝากโน้ตข้อความ หรือส่งจดหมายเตือนระบุว่าลูกหนี้ย้ายที่อยู่โดยไม่แจ้งถือว่ามีเจตนาปิดบังซ่อนเร้นรัพย์เช่าซื้อ ถ้าค้างตั้งแต่งวดแรกๆ ที่เช่าซื้อให้รีบกดดันผู้ค้ำประกันช่วยตามลูกหนี้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ใหม่และสถานที่ใช้ทรัพย์เช่าซื้อ เพื่อสืบยึดกลับโดยเร็วต่อไป
ปัญหา
34. ลูกหนี้มีเจตนาหลบเลี่ยง
วิธีแก้ไข
กรณีนี้อาจเป็นเพราะมีความสามารถในการชำระหนี้ แต่ไม่มีเจตนาที่จะชำระคืน หรือเพราะไม่มีความสามารถในการชำระหนี้และไม่มีเจตนาจะชำระด้วย แก้ไขโดย
1. รีบสืบยึดทรัพย์เช่าซื้อกลับโดยเร็ว เพราะลูกหนี้มีเจตนาใช้ทรัพย์ไปเรื่อยๆ ไม่ยอมชำระค่าเช่าซื้อ เพื่อหยุดยั้งความเสียหายที่จะเกิดแก่ตัวทรัพย์เช่าซื้อ มิให้ขาดทุนมาก
2. ติดต่อผู้ค้ำประกัน ให้ช่วยติดตามลูกหนี้และทรัพย์เช่าซื้ออย่างกระชั้นชิด และให้ช่วยส่งข่าวหรือข้อมูลต่างๆ ตลอดจนช่วยยึดกลับคืนด้วย
3. บางครั้งต้องใช้วิธีกดดันโดยปล่อยข่าวลือว่าจะฟ้อง หรือขอความร่วมมือ จากผู้บังคับบัญชาหัวหน้างาน พ่อ-แม่ ญาติพี่น้อง ภริยาช่วยเกลี้ยกล่อมให้ยอมคืนทรัพย์เช่าซื้อโดยเร็ว
ปัญหา
35. การคิดดอกเบี้ยจากลูกหนี้ ลูกหนี้จะไม่เข้าใจวิธีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่คิดทบต้นในแต่ละเดือน
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ ขอให้ลูกหนี้สอบถามทางบัญชีหรือการเงิน เพื่อจะได้ทราบวิธีการคิดที่ถูกต้อง และแนะนำลูกหนี้ ว่าจำเป็นไม่ควรค้างชำระ เพราะจะเสียเบี้ยปรับ โดยคิดจากจำนวนงวดที่ค้างคูณด้วยจำนวนเงินค่างวด คูณด้วยจำนวนที่ค้างชำระ ยิ่งค้างมาก และค้างนาน ยิ่งเสียค่าเบี้ยปรับมาก
ปัญหา
36. กรณีไปยึดรถลูกหนี้จะไม่ยอมให้รถ โดยเอารถไปซ่อนไว้ที่อื่นและบอกว่ารถหาย
วิธีแก้ไข
กรณีลูกหนี้เอารถไปซ่อนแล้วบอกว่าหาย แก้ไขโดยการขอสำเนาบันทึกประจำวันจากลูกหนี้ว่ามีการแจ้งหายหรือไม่
1. ถ้ามี แจ้งลูกหนี้ว่าถ้าหายจริงก็ต้องรับผิดชอบตามสัญญาต้องผ่อนชำระค่างวด มิฉะนั้นบริษัทจำต้องส่งเรื่องฟ้องผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกันถ้าไม่หายจริงแล้วแจ้งว่าหาย อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จได้
2. ถ้าไม่มี (หรือบ่ายเบี่ยงว่าต้องไปขอคัดสำเนา) ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าไม่หายจริง พยายามสืบหารถต่อไปและกดดันลูกหนี้ ให้รีบส่งมอบรถคืนมิฉะนั้นจะถูกดำเนินคดี
ปัญหา
37. ลูกหนี้มีอาชีพ ทำไร่-ทำนา รายได้ในแต่ละเดือนไม่ค่อยแน่นอน
วิธีแก้ไข
กรณีลูกหนี้มีรายได้ไม่แน่นอน ควรแก้โดย
1. สะท้อนข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพลูกหนี้ให้ฝ่ายตลาดและสินเชื่อกับลูกหนี้กลุ่มนี้ หรือให้น้อยลงและควรพิจารณาลูกหนี้ที่มีรายได้ที่แน่นอนมากขึ้นด้วย
2. การติดตามลูกหนี้เหล่านี้ ต้องเลือกจังหวะที่ผลผลิตออกมาและมีรายได้เป็นก้อน พยายามให้ชำระที่ค้างทั้งหมด หรือ 75% หรือ 50% เป็นอย่างน้อย เพื่อลดยอดหนี้ค้างสะสมให้ลดลง และหากเป็นไปได้บางรายอาจให้ชำระล่วงหน้า ถ้าลูกหนี้มีมากพอ เพราะต่อไปก็จะค้างชำระสะสมขึ้นมาอีกเช่นเดิม
ปัญหา
38. ลูกหนี้มีหนี้สินอื่นๆ อีก นอกจากหนี้ในการผ่อนรถ บางเดือนจึงไม่สามารถที่ผ่อนได้
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ชี้ให้เห็นว่าสภาพปัจจุบันธุรกิจเช่าซื้อใช้การตลาดนำสินเชื่อ โดยช่วยให้ลูกหนี้สามารถขอสินเชื่อเช่าซื้อได้ง่ายดายและหลากหลายจนไม่สามารถผ่อนชำระค่างวดพร้อมๆ กันได้ เพราะไม่มีเงินออม มีแต่เงินดาวน์และเงินเดือนผ่อนค่าเช่าซื้อเท่านั้น ใครมาก่อนก็ชำระให้บริษัทนั้นก่อนเหมือนเล่นเก้าอี้ดนตรี ดังนั้นควรแก้ไข
1. ติดตามจัดเก็บ – เร่งรัดอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ
2. ส่งข้อมูลลูกหนี้ให้ฝ่ายสินเชื่อทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายการปล่อยสินเชื่อ และกำหนดวิธีการกลั่นกรอง ลูกหนี้ที่มีภาระผ่อนค่าเช่าซื้อสินค้าตัวอื่น
ปัญหา
39. บางทีลูกหนี้จะมีปัญหาเรื่องเช็ค หรือเรื่องเงิน คือลูกหนี้จะบอกว่าตามเก็บเช็คไม่ได้บ้าง แล้วก็ขอผลัด หรือจ่ายเช็คข้ามเดือนมาให้
วิธีแก้ไข
กรณีนี้พยายามขอให้ลูกหนี้หมุนเงินจากจุดอื่นมาให้ก่อน หรือกดดันลูกหนี้ว่า จำเป็นต้องรีบชำระด่วนเพราะค้างหลายงวดแล้ว หากไม่ชำระขอผัดผ่อนอีกหรือจ่ายเช็คข้ามเดือนให้ ก็คงต้องรับรถกลับมาก่อนหากมีเงิน หรือเช็คผ่านแล้วค่อยมารับรถไป
ปัญหา
40. ส่วนมากลูกหนี้จะไม่เข้าใจระเบียบการทำงานของบริษัท
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ต้องดูว่าเป็นระเบียบการทำงานของบริษัท
1. ระบบเช่าซื้อ ต้องให้ฝ่ายสินเชื่อชี้แจงว่าเช่าซื้อกับบริษัท มิใช่โชว์รูม หรือเซลส์ มีปัญหาอะไรให้ติดต่อบริษัท อย่าไปติดต่อโชว์รูม หรือฝากเงินค่างวดไว้กับเซลส์ เป็นต้น
2. การผ่อนชำระค่างวดเป็นเช็คต่างจังหวัด ต้องลงวันที่ตามวันดิวหรือล่วงหน้าสักเล็กน้อย และต้องส่งมาก่อนเพื่อสามารถเรียกเก็บได้ทันตามกำหนดเวลา
3. การตามเป้าหมายเหล็ก ต้องตามกับทางโชว์รูม เพราะเป็นผู้จดทะเบียนรถให้ลูกค้า มิใช่ตามกับบริษัท เป็นต้น (กรณีชี้แจงให้ลูกค้าเข้าใจ แต่ก็ช่วยตามอีกทางหนึ่งด้วย)
ปัญหา
41. ออกจดหมาย โนติส ลูกหนี้ก็ไม่ค่อยจะยอมมาบริษัท บางครั้งถึงขั้นบอกเลิกสัญญาลูกหนี้ก็ยังไม่มาติดต่อ
วิธีแก้ไข
กรณีนี้มักจะเป็นลูกหนี้มีปัญหาเรื่องการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ และมีเจตนาไม่ชำระคืน จึงไม่มาติดต่อบริษัท เพราะถึงมาติดต่อก็ไม่มีความสามารถจะจ่ายคืนให้หรือเป็นพวกมีอิทธิพล-เหนียวหนี้มีแต่ไม่จ่ายคืนและไม่มาติดต่อ วิธีแก้ไขคือ พยายามสืบหาทรัพย์เช่าซื้อเพื่อยึดคืน และกดดันลูกหนี้และผู้ค้ำให้รีบคืนทรัพย์เช่าซื้อ อาจใช้วิธีปล่อยข่าวว่าฟ้องแล้ว เพื่อให้ลูกหนี้มาติดต่อหรือเจรจาชำระหนี้
ปัญหา
42. ลูกหนี้เอาแต่ใจตัวเอง พูดจาไม่ไพเราะ
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ต้องใจเย็นๆ รับฟังพยายามอย่าโต้ตอบ แต่ชี้แจงด้วยเหตุผลและสุภาพยืนกรานในหลักการและระเบียบของบริษัทให้ชำระหนี้หรือคืนทรัพย์เช่าซื้อ ฯลฯ บางกรณีอาจเป็นนิสัยของลูกหนี้เอง หรืออาจแกล้งพูดจาโวยวายไม่ไพเราะ เพื่อต้องการให้เราไม่มาทวงหนี้เขาก็เป็นไป ถ้าเป็นเช่นนี้ก็ไม่ต้องสนใจลูกหนี้เหล่านี้ดำเนินการตามขั้นตอนบริษัทต่อไป
ปัญหา
43. ลูกหนี้ที่ชอบค้างค่างวด เมื่อชำระงวดสุดท้ายแล้วก็มีเบี้ยปรับพอพนักงานเรียกเก็บก็โวยวายไม่พอใจ
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ต้องชี้แจงให้ลูกหนี้ทราบโดยดูจากประวัติการค้างชำระและจำนวนวันที่ค้างสะสมเพื่อให้ลูกหนี้ยอมรับสภาพแม้จะไม่พอใจก็ตาม เพราะปัญหานี้เกิดจากตัวลูกหนี้เอง ขณะเดียวกันถ้าลูกหนี้ไม่พอใจ และไม่ยอมชำระ ก็ชี้แจงระเบียบบริษัทให้ทราบว่าคงไม่สามารถทำโอนทะเบียนให้ เพราะค้างค่าเบี้ยปรับอยู่
อย่างไรก็ตาม ต้องพิจารณาดูว่าเกิดจากความผิดพลาดของใคร เช่น พนักงานไม่ไปเก็บเงินหรือไม่ หรือโอนมาแล้วตั้งเจ้าหนี้ไว้ก่อนนำตัด ฯลฯ ทำให้เกิดเบี้ยปรับขึ้นหรือเปล่า หากเป็นเช่นนั้นก็ต้องขอยกเลิกให้ลูกหนี้ด้วย
ปัญหา
44. เมื่อเราทวงเงินลูกหนี้ ลูกหนี้มักจะมีปฎิกิริยาตอบสนองที่ไม่ค่อยดีต่อเรา
วิธีแก้ไข
เป็นธรรมดาที่ลูกหนี้จะมีปฏิกิริยาที่ไม่ดี แต่เราต้องระมัดระวังคำพู กิริยาท่าทาง น้ำเสียงของเราต้องสุภาพอ่อนน้อม แต่มิใช่อ่อนแอเข้มแข็งแต่มิใช่แข็งกระด้าง พยามยามสอบถามปัญหาลูกหนี้ อย่าใช้วิธีทวงถามกันตรงๆ โดยเฉพาะในการตามหนี้ครั้งแรก หรือดูแล้วลูกหนี้ไม่เคยมีประวัติเสียมาก่อนต้องระมัดระวัง เพราะบางครั้งอาจเกิดจากปัญหาเทคนิค เช่น โอนมาแล้วตัดผิดราย เป็นต้น
ปัญหา


45. รถลูกค้าเกิดอุบัติเหตุเข้าซ่อมแล้ว ไม่ชำระค่างวด
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ให้รีบสอบถามว่าสภาพรถเป็นอย่างไร เสียหายหรือไม่ รถซ่อมที่ไหน ค่าซ่อมเท่าไร จะซ่อมเสร็จเมื่อไร แล้วติดต่อลูกหนี้ว่าจะสามารถชำระได้เร็วที่สุดเมื่อไร แล้วจะรับรถคืนโดยจ่ายค่าซ่อมหรือไม่ ถ้าพิจารณาดูแล้วลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ให้ติดต่อรีบซ่อมรถให้เสร็จ (โดยลูกหนี้จ่ายค่าซ่อม) แล้วนำรถกลับบริษัทโดยเร็วอย่าปล่อยทิ้งไว้ หากเสียหายมาซ่อมไม่คุ้มราคาขายก็อาจเจรจาให้ปิดบัญชีหากไม่ปิดบัญชีคงต้องออกโนติสและฟ้องต่อไป เพราะลูกหนี้เหล่านั้นมักจะไม่ยอมผ่อนค่างวดต่อ
ปัญหา
46. ลูกหนี้ชอบตีเช็คไว้พอถึงกำหนดแล้วเช็คเด้ง ลูกหนี้ให้ไปเอาเช็คฉบับใหม่ ระยะเวลาก็เพิ่มไปอีก เช่น 1 เดือน ก็จะเพิ่มเป็น 2 เดือน
วิธีแก้ไข
กรณีลูกหนี้ตีเช็คเด้งไว้ให้ การเจรจากับลูกหนี้ลักษณะนี้ต้องขอให้จ่ายเป็นเงินสด หรือหากลูกหนี้ไม่ยอมจริงๆ ก็ต้องจ่ายเช็คลงวันที่ไปเก็บเงิน มิใช่ล่วงหน้าไปอีก เป็นลักษณะประวิงการชำระหนี้ให้ห่างออกไป โดยอ้างว่าเป็นระเบียบบริษัท เพื่อมิให้ลูกหนี้ค้างชำระเพิ่มขึ้น และอาจเกิดเบี้ยปรับเป็นผลเสียกับตัวลูกหนี้เอง
ปัญหา
47. รถหมดสัญญาแล้ว ลูกหนี้ค้างค่างวด 7 งวดสุดท้าย ลูกหนี้ไม่ยอมชำระปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปเป็นปี
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ต้องมีการติดตามกระชั้นชิด และพยายามเร่งรัดให้ลูกหนี้มาชำระปิดบัญชี และโอนทะเบียน ส่วนมากลูกหนี้เหล่านี้มักจะขายรถต่อให้เต็นท์หรือบุคคลภายนอกแล้ว ไม่สนใจ นึกว่าคนซื้อต่อมาชำระ เพราะเซ็นโอนลอยในชุดโอนไปแล้ว (ลงชื่อในชุดโอน 2 ต่อไว้) วิธีแก้ไขคือ ติดต่อลูกหนี้และสอบถามว่าขายให้ใคร ให้รีบตามผู้ซื้อต่อมาปิดบัญชีโดยเร็ว เพราะหมดสัญญาแล้ว
ปัญหา
48. ลูกหนี้ที่มีอิทธพล พวกนี้จะไม่พอใจที่มาตาม มีเงินแต่ไม่ยอมจ่าย จะเอาเงินไปทำผลประโยชน์อย่างอื่นอีก
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ต้องติดต่อผู้ค้ำประกัน หรือหัวหน้า ผู้บังคับบัญชาของลูกหนี้ให้ช่วยเจรจาขอร้องให้ชำระหนี้คืน หากไม่ยอมชำระ อาจขอให้ช่วยยึดรถกลับคืน หากยังเพิกเฉยอีก ขอออกโนติสและดำเนินคดีต่อไปและนำรายชื่อลูกหนี้เข้าบัญชีดำไว้ งดปล่อยสินเชื่อต่อไป เพราะส่วนใหญ่จะเหนียวหนี้และติดตามยาก
ปัญหา
49. ลูกหนี้บางคนก็คุยกันไม่รู้เรื่อง
วิธีแก้ไข
กรณีลูกหนี้คุยกันไม่รู้เรื่อง มี 2 ลักษณะ คือ
1. ลูกหนี้มีลักษณะไม่ยอมรับสภาพความจริง ไม่รับรู้สถานการณ์ในปัจจุบัน พยายามบ่ายเบี่ยงไม่พูดถึงปัญหา และไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไข รู้สึกไม่พอใจและแสดงออกมาทางคำพูด กิริยาท่าทาง วิธีแก้ไขต้องมีสติและควบคุมอารมณ์ไว้ ค่อยๆ ชี้แจงใช้น้ำเสียงนุ่มนวล พยายามพูดถึงปัญหาแล้วปลอบโยนว่าทุกปัญหาสามารถแก้ไขได้เรายอมรับสภาพความเป็นจริง และชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ปัจจุบันและผลที่จะเกิดขึ้น หากไม่ให้ความร่วมมือ อย่าพลอยโกรธตามไปกับลูกหนี้ หรือใช้วาจาไม่สุภาพต่อว่า เช่น ทำไมคุณถึงเป็นคนงี่เง่า พูดคุยกันไม่รู้เรื่องอย่างนี้ เพราะจะทำให้สถานการณ์เลวร้าย และเกิดเหตุบานปลาย กลายเป็นเรื่องส่วนตัวไป
2. ลูกหนี้แกล้งไม่รับรู้สภาพความจริง เพราะในความคิดของเขา เขาต้องรู้ว่าเขาจะไม่ได้รับอะไรเลยจากการพูดคุยกับเรา และยังมีสิ่งที่เขาต้องเสียอีกหลายอย่างหากถ้ายังขืนพูดคุยกับเรา ผลก็คือ เขาพยายามหลีกเลี่ยงไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม และถ้าเขาเลี่ยงไม่พ้น เขาอาจพยายามกลั่นแกล้งทำโกรธเข้าใส่ ไม่ก็ขู่ หรือแสดงอาการเสแสร้งอย่างอื่นๆ ใส่เรา โดยหวังว่าจะได้ไปเสียให้พ้นๆ เพราะคนอย่างเขาคุยกันไม่รู้เรื่องหรอก
วิธีแก้ไข
จำเป็นต้องใช้การบังคับในการพูดคุยเพราะถ้าเขาหาทางผละจากเราไปได้ ก็จะไม่มีการเจรจาต่อรองกันแต่อย่างใดทั้งสิ้น พยายามสื่อสารว่าจะเกิดผลเสียที่ยิ่งใหญ่กว่า หากไม่พูดคุยกัน หรือไม่ร่วมมือในการแก้ไขปัญหา และยืนกรานอย่างอดทนเพื่อให้เขาเปลี่ยนใจหันมาให้ความสำคัญกับปัญหาและสนใจที่จะพูดคุยกันเพื่อทางเลือกที่เลวน้อยกว่า ระหว่างทางเลือกที่มีอยู่ด้วยกันสองทาง เช่น คุณจะคืนรถแล้วได้มีโอกาสไถ่ถอนผ่อนต่อ หรือถูกยึดรถแล้วให้ชำระปิดบัญชีทั้งหมด พร้อมกับฟ้องลูกหนี้และผู้ค้ำฯ ควบคู่กันไปด้วย
ปัญหา
50. ลูกหนี้ที่มีอาชีพไม่เป็นหลักแหล่ง เช่น รับจ้างก่อสร้าง รับจ้างทั่วไป พองานหมดก็จะแยกย้ายไปอยู่ที่อื่น
วิธีแก้ไข
กรณีนี้สอบถามจากผู้ค้ำประกัน เพื่อนร่วมงาน ญาติพี่น้อง และส่งจดหมายเตือนที่ภูมิลำเนาเดิมในทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ขณะเดียวกันควรส่งข้อมูลให้ฝ่ายสินเชื่อระมัดระวังการปล่อยลูกหนี้กลุ่มนี้ เพราะจะติดตามยากและมีรายได้ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับงานที่รับเหมา
ปัญหา
51. อุปสรรคในการเดินทางเข้าสู่พื้นที่บ้านลูกหนี้ โดยเฉพาะในฤดูฝน น้ำท่วม ต่างจังหวัด
วิธีแก้ไข
กรณีนี้นานๆ เกิดทีแต่ก็แก้ไขค่อนข้างยากเพราะเกี่ยวข้องกับสภาพภูมิประเทศ และดินฟ้าอากาศ แต่สามารถป้องกันได้โดยพิจารณาปล่อยลูกหนี้ที่อยู่ในเขตพื้นที่เป้าหมายที่ไม่กันดารนัก
ปัญหา
52. ลูกค้ามักจะมีข้อเปรียบเทียบระหว่างบริษัทเกี่ยวกับการขอเอกสาร และทำการสัญญาเช่าซื้อ
วิธีการแก้ไข
กรณีนี้คงต้องรับฟังและพิจารณาถึงข้อเสนอแนะนำของลูกค้ากับระเบียบของบริษัท ว่ามีเหตุผลอย่างไร หากลูกค้าพูดเพื่อจะหลีกเลี่ยงการให้เอกสารที่จำเป็น หรือทำสัญญาอย่างเร่งรีบไม่ให้ข้อมูลในการวิเคราะห์สินเชื่อหรือปกปิดข้อมูลไว้ ก็ต้องตั้งข้อสังเกตลูกค้าเหล่านี้ และชี้แจงให้ทราบถึงนโยบายของบริษัทว่าเราจำเป็นต้องปฏิบัติหลักเกณฑ์วาง โดยชี้แจงอย่างสุภาพ
ปัญหา
53. การทำงานบางครั้งไม่ค่อยจะสัมพันธ์กันเท่าใดนัก เช่น ฝ่ายขายไม่บอกล่วงหน้าว่าลูกค้าจะมาออกรถ
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ต้องสื่อสารและประสารงานกับฝ่ายขาย ให้ช่วยแจ้งล่วงหน้า (ถ้าเป็นไปได้) เพื่อจะได้รับความสะดวกเนื่องจากบางครั้งก็มีลูกค้าหลายราย หรือที่นัดไว้ก่อนแล้ว ทำให้ลูกค้าต้องรอ และไม่พอใจในการบริการที่ล่าช้าได้ ควรเข้าไปคุยกับหัวหน้าฝ่ายขายเพื่อประสานการทำงานกันและขอความร่วมมือดังกล่าว
ปัญหา
54. ฝ่ายขายเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าต้องการที่จะขายรถให้ได้มากๆ เพื่อจะได้ยอดสูงๆ แต่บางครั้งควรที่จะดูลูกค้าด้วย เพราะบางรายไปตรวจสอบแล้วไม่ผ่าน ฝ่ายขายก็จะไม่ค่อยชอบหน้าฝ่ายสินเชื่อเพราะขายรถไม่ได้ แต่ถ้าปล่อยรถออกไปแล้วรถเกิดมีปัญหาคือลูกค้าไม่ยอมชำระนำรถหนีไป ฝ่ายเร่งรัดหนี้ก็ทำงานลำบากอีก
วิธีแก้ไข
กรณีนี้เป็นเรื่องธรรมดาของการมองต่างมุม บางครั้งฝ่ายขายได้ข้อมูลมาขณะซื้อรถมากพอควร แต่ฝ่ายขายตรวจสอบไปหาลูกค้า ลูกค้าอาจไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล หรือไม่มีเทคนิคในการตรวจสอบข้อมูลทำให้ไม่แน่ใจ และไม่ผ่านการตรวจสอบ แต่ฝ่ายขายกลับเห็นว่าควรผ่านกรณีเช่นนี้ควรเสนอให้หัวหน้างานทั้งสองฝ่ายร่วมกันพิจารณาเป็นรายๆ ไปและอาจใช้มติในรูปคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อเพื่อป้องกันการขัดแย้งกันเองระหว่างพนักงาน
ปัญหา
55. ฝ่ายทะเบียน กรณีรถลูกค้าที่ค้าง ทางบริษัทไม่ยอมให้ป้ายวงกลม ลูกค้าก็จะอ้างวิ่งไม่ได้
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ต้องชี้แจงลูกค้าที่ค้างว่าหากไม่ชำระทันงวดบริษัทมีระเบียบไม่ให้ป้ายวงกลม เพื่อเป็นการเร่งรัดลูกค้าให้รีบชำระค่างวด หากลูกค้าต้องการป้ายขอให้รีบชำระค่างวดเข้ามาโดยเร็ว
ปัญหา
56. ฝ่ายขาย ขายแล้วยังขาดอุปกรณ์ เช่น ที่จุดบุหรี่ แม่แรง และของแถม ลูกค้าทวงถามแล้วไม่ได้ จะไม่ยอมจ่ายค่างวด
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ควรช่วยลูกค้าติดตามจากฝ่ายขาย เพื่อรีบจัดส่งอุปกรณ์ที่ขาดไปให้ลูกค้าโดยเร็ว ขณะเดียวกันขอให้ลูกค้าติดต่อทางหัวหน้าฝ่ายขาย เพื่อแจ้งปัญหาอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ต้องติดตามผลให้ลูกค้าด้วยอย่าเพียงประสารงานแล้วทิ้งเรื่องไป เมื่อเราตามอุปกรณ์ให้ลูกค้าได้ ลูกค้าก็จะพอใจในบริการที่ดีและชำระค่างวดให้กับบริษัทด้วยความเต็มใจ
ปัญหา
57. ฝ่ายขายรถเก่า ลูกค้าซื้อรถที่สภาพไม่ดี จะอ้างรถเสียบ่อยจะขอซ่อมก่อน
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ต้องพิจารณาดูว่ารถซ่อมจริงหรือไม่ อาจสอบถามรายละเอียดอาการที่เสีย และสถานที่ซ่อม เพื่อตรวจสอบว่าจริงหรือไม่? หากจริงอาจพิจารณาผ่อนผัน แต่ต้องทยอยชำระเข้ามาบ้างจะอ้างว่าไม่จ่ายค่างวดไม่ได้หากไม่ซ่อมจริง แสดงว่าลูกหนี้ให้ข้อมูลเท็จเพื่อบ่ายเบี่ยงการชำระหนี้ ก็ต้องสืบหารถและหากลูกหนี้ไม่ชำระค่างวดคงต้องยึดรถกลับก่อนเพื่อเป็นการเร่งรัดลูกหนี้ให้รีบชำระค่างวด
ปัญหา
58. เวลาทำสัญญาควรถามชื่อเล่นลูกค้า เพื่อสะดวกในการตามให้มากขึ้น
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ควรขอความร่วมมือจากฝ่ายขาย เพราะการถามหาชื่อจริงลูกหนี้ บางครั้งเพื่อนหรือญาติบางคนไม่คุ้นเคย ไม่รู้จักชื่อจริง ขณะเดียวกันการเรียกชื่อเล่นจะทำให้รู้สึกว่าเป็นคนกันเอง เป็นเพื่อนสนิทเป็นคนรู้จักกัน จะไว้วางใจมากกว่า และมักจะตามให้มากกว่าเรียกชื่อจริง ซึ่งมักจะปกปิด หรือบอกว่าไม่อยู่ ไม่รู้ไปไหน เป็นต้น
ปัญหา
59. ถ้าบัตรประชาชนลูกค้าขาด ควรบอกให้ลูกค้านำมาให้ใหม่
วิธีแก้ไข
ในการทำสัญญาเช่าซื้อหรือทำโอนทะเบียนรถ ควรดูวันหมดอายุของบัตรประชาชนลูกค้าให้ดีว่าหมดอายุหรือใกล้จะหมดหรือยัง ถ้าหมดต้องให้ลูกค้าทำใหม่ก่อนเพื่อไม่มีปัญหาในภายหลัง ทำให้เสียเวลาย้อนกลับไปกลับมา เล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้ต้องละเอียดรอบคอบเช่นกัน
ปัญหา
60. ลูกค้าบ่น ต้องเสียค่าปรับให้ตำรวจเรื่องทะเบียนรถ ป้ายเหล็ก ป้ายวงกลม ได้ช้ามากเกินกำหนดที่พูดไว้กับลูกค้าตอนมาซื้อรถ ถ้ายังไม่ได้ก็ไม่ชำระค่างวดให้
วิธีแก้ไข
กรณีป้ายเหล็ก ต้องช่วยลูกค้าตามที่โชว์รูม เซลล์ และขอให้ฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อช่วยตาม (ปกติเป็นหน้าที่ของฝ่ายสินเชื่อต้องตามเล่มทะเบียนเข้ามาบริษัทอยู่แล้ว) ขณะเดียวกันขอให้ลูกหนี้ตามที่ผู้จัดการโชว์รูมอีกทางและชี้แจงลูกหนี้ว่า กรณีนี้มิใช่ความผิดของบริษัท ลูกหนี้จะอ้างเพื่อไม่จ่ายค่างวดไม่ได้ แต่ขอให้ช่วยตามได้และกำลังช่วยตามอยู่ ดังนั้นขอให้ผ่อนชำระตามปกติ
ปัญหา
61. ฝ่ายขาย เช่าซื้อ สอบประวัติลูกค้าไม่ละเอียดพอ เช่น ภูมิลำเนา สถานที่ใกล้เคียง ชื่อบิดา-มารดา
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ต้องพิจารณาเป็นรายๆ ไป แล้วถ่ายเอกสารการ์ดลูกหนี้ใบประกอบขอเช่าซื้อ แผนที่ เพื่อแจ้งให้ฝ่ายขาย-เช่าซื้อ ช่วยหาข้อมูลที่ละเอียดขึ้น เพื่อช่วยให้มีข้อมูลเพียงพอในการจัดเก็บ-เร่งรัดหนี้ โดยประสานงานกับหัวหน้าฝ่ายนั้นๆ โดยตรง
ปัญหา
62. ฝ่ายขาย บางครั้งดูเหมือนว่าจะไม่ประสานงานกับฝ่ายสินเชื่ออย่างเช่น ลูกค้ามาซื้อ ก็ยินยอมให้น้องชาย หรือพ่อแม่ของลูกค้าเป็นผู้ค้ำประกัน ปัญหาที่จะตามมาก็คือ เวลาค้างค่างวดมากๆ จะสืบหาแหล่งที่อยู่ของรถยากมาก เพราะทุกคนเป็นญาติกันช่วยกันปกปิดข้อมูล
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ต้องดูระเบียบการให้สินเชื่อ ญาติพี่น้อง พ่อ-แม่ เป็นผู้ค้ำประกันได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ก็ต้องแจ้งฝ่ายสินเชื่อทราบ หากค้ำได้ควรเพิ่มผู้ค้ำซึ่งมิใช่ญาติพี่น้องเผื่อมีปัญหาจะได้ช่วยตามลูกหนี้ได้ เพราะญาติกันก็ปกปิดข้อมูลมากกว่าช่วยติดตามให้ หรือหากย้ายหลบหนีก็มักจะไปด้วยกัน ทั้งผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำ ทำให้บริษัทติดตามหนี้ยากขึ้น
ปัญหา
63. ไม่มีการประสานงานที่ดีในหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกัน
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ควรเสนอผู้มีอำนาจให้เห็นความสำคัญและมีการประชุมระดับหัวหน้างาน เพื่อดูว่ามีปัญหาอะไรบ้างที่จะขอความร่วมมือและประสานการทำงานระหว่างหน่วยงาน เพื่อบริการลูกค้า และแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกันอย่างเป็นระเบียบ
ปัญหา
64. ฝ่ายเร่งรัดหนี้ งานมากเกินไปจนทำให้งานไม่ละเอียดพอ
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ควรมีการกำหนดปริมาณบัญชีต่อคนว่าจำนวนเท่าไหร่ เพื่อจะได้ให้งานมีประสิทธิภาพและรับกำลังคนเข้ามาให้พอเพียง บางบริษัทมีการสำรองพนักงานไว้ 3-5% เผื่อพนักงานลาออก อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย
ปัญหา
65. ฝ่ายขายส่วนมากที่มีปัญหา เพราะขายให้ลูกค้ารับจ้างก่อสร้างย้ายไปเรื่อยๆ ลูกหนี้ที่ทำงานรับเหมา หรือทำงานขับรถรับจ้างทั่วไปไม่อยู่กับที่ ไปตามแล้วไม่พบตัวลูกหนี้
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ต้องคัดลูกหนี้ที่มีปัญหาเหล่านี้ออกมา และดูว่าปริมาณมาก-น้อยเพียงใด และสะท้อนข้อมูลให้ฝ่ายขายรับทราบ เพื่อพิจารณางดให้สินเชื่อลูกหนี้เหล่านี้ หรือเข้มงวดกับลูกหนี้ที่ไม่มีหลักแหล่งแน่นอน-ไม่มีที่อยู่ชัดเจน เช่น บ้านเช่า เป็นต้น สำหรับวิธีแก้ไข คือการติดต่อที่ผู้ค้ำประกันให้ช่วยตามให้หรือตามที่ญาติพี่น้อง-เพื่อนร่วมงาน และฝากให้นัดไว้ สอบถานที่อยู่ใหม่หรือที่ทำงาน เพื่อลงข้อมูลไว้หลังการ์ด
ปัญหา
66. ปล่อยสินเชื่อลูกค้าที่บ้านอยู่ไกล นอกเขตพื้นที่
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ต้องรวบรวมลูกค้าที่ปล่อยนอกเขตว่ามีกี่รายจัดเก็บ-เร่งรัดได้หรือไม่? มีปัญหาอะไรบ้าง?หากมีมากอาจต้องขอเพิ่มพนักงานจัดเก็บพื้นที่ไกล (ทุรกันดาร) ขึ้น หากนอกเขตพื้นที่แล้วมีปัญหาจัดเก็บยากและลูกหนี้มีปัญหาเครดิต ควรรวบรวมข้อมูลเสนอผู้บริหารให้พิจารณางดปล่อยนอกเขตต่อไป
ปัญหา
67. ฝ่ายขาย ตอนลูกค้าซื้อรถไม่อธิบายรายละเอียดให้ลูกค้าเข้าใจชัดเจน เวลามีปัญหาก็อ้างว่า พนักงานไม่บอก
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ต้องระบุเป็นกรณีและมีรายละเอียดลูกค้าให้ฝ่ายขายทราบด้วยว่าเป็นเรื่องอะไร เพราะโดยส่วนใหญ่เวลามีปัญหาลูกค้าจะอ้างผู้อื่นแต่ไม่ยอมรับสภาพว่าตนเองเป็นผู้มีส่วนในปัญหานั้นด้วย
ปัญหา
68. ฝ่ายขาย บางครั้งปล่อยรถไม่ดูให้ละเอียด ลูกค้าบางคนออกรถหลายคัน แล้วเก็บเงินยาก
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ควรจัดทำบัญชีดำ หรือมีระเบียบการปล่อยสินเชื่อว่าต้องตรวจสอบประวัติลูกหนี้ก่อนปล่อย ว่ามีประวัติเช่าซื้ออยู่หรือไม่ ออกรถหลายคัน จะมีความสามารถในการชำระหนี้คืนหรือไม่ ประวัติผ่อนดีหรือไม่ เพื่อป้องกันมิให้กลายเป็นหนี้มีปัญหา สำหรับวิธีแก้ไขหากลูกหนี้ค้างหลายงวด และผิดนัดบ่อยอาจใช้วิธีการยึดรถเพื่อบีบ 1 คัน เพื่อให้ลูกหนี้ชำระหนี้ค้างทุกคัน
ปัญหา
69. จัดส่งป้ายวงกลม, พ.ร.บ ล่าช้า ลูกค้าบ่นมาให้ฟัง
วิธีแก้ไข
กรณีนี้อาจแจ้งฝ่ายทะเบียนให้ทราบ หรือขอให้ลูกค้าแจ้งโดยตรงหรือทำเป็นหนังสือเข้ามาว่าเกิดการล่าช้าตรงจุดไหน เช่น ขาดคนทำงานหรือไม่รับผิดชอบ ฯลฯ จะได้แก้ไขให้รวดเร็วขึ้น
ปัญหา
70. ฝ่ายขาย เวลาขายรถขอให้สอบประวัติลูกค้าด้วยว่า ลูกค้าอยู่ตำบลไหน หมู่อะไร สถานที่ใกล้เคียง และผู้ใหญ่บ้านชื่ออะไร เวลาทำสัญญาด้วย
 การ์ดบางราย ตำบลเดียวกันแต่คนละหมู่ไปตามหลายวันกว่าจะเจอ ขอให้ฝ่ายขายแก้ไขจุดนี้ด้วย
วิธีแก้ไข
กรณีนี้สำคัญมาเพราะเป็นข้อมูลลูกหนี้ที่จำเป็นสำหรับการติดต่อลูกหนี้ และติดตามทรัพย์สินของบริษัท หากข้อมูลไม่ชัดเจนจะทำให้เสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการหาบ้านลูกค้า สำหรับวิธีแก้ไข
1. อาจสอบถามจาฝ่ายขาย-ฝ่ายเช่าซื้อ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือให้ช่วยติดต่อลูกค้าขอข้อมูลใหม่ที่ถูกต้อง
2. สอบถามจากกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
3. ไปรษณีย์
4. สอบถามลูกหนี้จากที่ทำงาน เพื่อร่วมงาน เป็นต้น
ปัญหา
71. ลูกค้าชอบพูดว่าตอนมาซื้อรถก็อยากจะขายให้ พอซื้อมาแล้วมีปัญหาเกิดขึ้นมาทางบริษัทไม่ค่อยรับผิดชอบ
วิธีแก้ไข
กรณีนี้พบบ่อยคือ ปัญหาเรื่องป้ายเหล็ก ป้ายวงกลม หรือการช่วยเคลมประกัน ฯลฯ ที่ลูกค้าต้องการความช่วยเหลือจากทางบริษัทให้ช่วยประสานงาน แก้ไขเรียบร้อย พนักงานควรเอาใจใส่ดูและลกค้าประทับใจ และกลับมาใช้บริการอีก
ปัญหา
72. บอกรายละเอียดเรื่องหลักฐานในการนำมาต่อทะเบียนไม่กระจ่าง หรือไม่ชัดเจนต้องทำให้เสียเวลาในการไปเอาหลักฐานลูกค้าหลายรายเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย
วิธีแก้ไข
กรณีนี้ควรทำเป็นเอกสารชี้แจงลูกค้าว่าจะทำโอน 2 ต่อต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง ให้เตรียมมาให้ครบ เพราะการบอกด้วยวาจาบางครั้งอาจลืม หรือบอกไม่ครบถ้วน ทำให้ลูกค้าเตรียมไม่พร้อม ต้องเสียเวลาไป-กลับ เสียเวลาและเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีได้
ปัญหา
73. ฝ่ายขายเวลาปล่อยรถต้องถามรายละเอียดเสียก่อน เพราะซื้อรถไปแล้วเวลาตามจะไม่ค่อยพบตัวหรือย้ายไปอยู่ที่อื่น
วิธีแก้ไข
กรณีนี้มีผู้เคยกล่าวเปรียบเทียบการปล่อยสินเชื่อเหมือนปล่อยลูกปลาลงทะเล ก่อนปล่อยต้องพิจารณา วิเคราะห์ตรวจสอบสินเชื่อ และเครดิตให้ดีเสียก่อนต้องแน่ใจ เพราะหากปล่อยไปแล้วไม่รู้ไปอยู่ที่ไหน อาจเสียหายกลายเป็นหนี้สูญได้
ปัญหา
74. บริษัทขายรถไม่มีเงินดาวน์ หรือดาวน์ต่ำ ส่วนมากลูกหนี้เหล่านี้จะไม่ผ่อน เพราะเขาจะขายต่อเพื่อเอาเงินดาวน์คืนหรือใช้ฟรีๆ ปล่อยให้ยึดคืน
วิธีแก้ไข
กรณีนี้เน้นการตลาดนำสินเชื่อ จะทำให้ได้ลูกค้าไม่มีคุณภาพไม่ยอมชำระค่างวด ใช้รถฟรี หรือขายดาวน์ต่อ วิธีแก้ไข คือ ต้องรีบยึดรถกลับ หากค้าง 1-2 งวดแรกเพราะรถยังไม่เสียหายมาก หากปล่อยไว้รถจะเสื่อมสภาพ เสียหายมาก และต้องเสียเวลาในการฟ้องเรียกค่าเสียหายอีกด้วยผู้ตั้งกระทู้ ทีมงาน :: วันที่ลงประกาศ 0000-00-00 00:00:00 IP :


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (929517)
ผู้แสดงความคิดเห็น ดี วันที่ตอบ 2007-04-27 20:45:27 IP : 58.9.79.187


ความคิดเห็นที่ 2 (1244093)
วิธีตามหาบ้านว่าอยู่ที่ไหนทำอย่างไร  โดยมีที่อยู่มีบ้านเลขที่ แต่ไม่มีแผนที่  ไปถามไปรษณีย์ก็เสียค่าไช้จ่ายคร้งละ100บาท จะทำอย่างไรดี เช่นมีข้อมูลที่ไหนบ้างที่จะสามารถรู้จักบ้าน ร
ผู้แสดงความคิดเห็น ice วันที่ตอบ 2007-11-08 16:37:13 IP : 203.170.231.232


ความคิดเห็นที่ 3 (1417326)

การติดตามที่ไม่มีที่อยู่เช่นแผนที่เราต้องไปติ ดต่อที่สำนักงานทะเบียนราษฏร์หรืออีกหนึ่งแห่งในปัจจุบันคือสำนักงานประกันสังคมหรืออีกที่คือสถานีตำรวจขอคัดประวัติจากหลายแห่งที่แนะนำจำเป็นต้องมีค่าธรรมเนียมครับจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสถานที่แต่ละแห่งครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น collection khonkaen วันที่ตอบ 2008-01-21 13:52:46 IP : 202.183.218.107


ความคิดเห็นที่ 4 (2588466)

.ถึงความเห็นที่ 2

ให้ไปถาม วัวที่บ้านคุณ

ผู้แสดงความคิดเห็น ลูกหนี้ วันที่ตอบ 2008-05-14 11:04:49 IP : 61.19.144.194


ความคิดเห็นที่ 5 (3043295)

ขอบมากๆค่ะ ดีมากเลย   ขอให้ผลบุญในการเผยแพร่ความรู้นี้กลับไปยังตัวท่านนะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น หมูหวาน วันที่ตอบ 2009-08-25 10:25:46 IP : 58.137.190.201


ความคิดเห็นที่ 6 (3165119)

ช่าง เป็น อาชีพ ที่คนเกียรติดีจิงๆๆๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น 11 วันที่ตอบ 2010-04-22 14:35:15 IP : 124.122.222.145


ความคิดเห็นที่ 7 (3195397)

เปนหนี้เขา  ก็ต้องใช้หนี้...คนที่น่ารังเกียรติ์จิงๆ...คือพวกไม่ยอมชำระหนี้

จากคนทวงหนี้ภาษี

ผู้แสดงความคิดเห็น เสรี วันที่ตอบ 2010-08-20 12:25:06 IP : 10.90.1.210, 10


ความคิดเห็นที่ 8 (3197519)

การที่ไปคัดทะเบียนราษฏร์ คนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือว่าล้ำสิทธิ หรือเปล่า อาจถูกฟ้องกลับ หรือ ไม่อย่างไร

ผู้แสดงความคิดเห็น jojoo (thananatt-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-08-25 16:27:22 IP : 124.122.162.24


ความคิดเห็นที่ 9 (3216281)

ใจเย็นๆ นะครับ ปัญหาทุกอย่างมีทางออก

ผู้แสดงความคิดเห็น สมาชิก วันที่ตอบ 2010-10-23 12:26:20 IP : 118.174.84.44


ความคิดเห็นที่ 10 (3304000)

เป็นอาชีพที่ไม่ได้มีความเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเลยระวังเวรกรรมมันจะมาตอบสนองพวกคุณ ถ้าคนเราไม่มีความจำเป็นจริงจริงก็ไม่มีใครเขาอยากเป็นหนี้กันหรอก

ผู้แสดงความคิดเห็น คนดี วันที่ตอบ 2011-03-01 09:31:56 IP : 124.121.174.231


ความคิดเห็นที่ 11 (3311439)

คุณคนดี  ใช่ไม่มีใครอยากเปงหนี้กันหรอก   และอยากมีรถกันทำไม ถ้าไม่มีปัญญาจ่ายกาน  ก่อรอมีก่อนสิคีร้าฟแล้วค่อยซื้อ

หากเริ่มต้นที่ตัวเรารู้จักบริหาร รู้จักเก็บ ไม่จ่ายเกินรายรับ (ทั้งเกินตัวและเกินความจำเป็น) รับรองไม่เปงหนี้อย่างแน่นอน  

 

ขอบคุณเจ้าของกระทู้  ดีมากๆ    ได้ความรู้ อาชีพของเราถ้าเห็นใจ ก่ อดตาย  เพราะเราก่แค่ พนง.คนนึ่ง    กินเงินเดือนไปวันๆ คร้าฟคุณคนดี  ต้องทำตามหน้าที่ 

ผู้แสดงความคิดเห็น x วันที่ตอบ 2011-04-13 12:52:32 IP : 223.206.214.91


ความคิดเห็นที่ 12 (3315843)

ผ่อนดี ไม่มีค่าติดตาม

ผู้แสดงความคิดเห็น เร่งรัดฯ วันที่ตอบ 2011-05-13 10:59:03 IP : 101.108.72.52


ความคิดเห็นที่ 13 (3335516)

ผมก็พนักงานบริหารเร่งรัดหนี้สินคนนึง อาชีพหนี้เป็นอาชีพสุจริตไม่ได้ไปปล้นฆ่าใครเขา เงินเดือนไม่มาก พักหอเดือนละ พักกว่าบาทอยู่กับแฟน อาหารเย็นก็กับข้าวคนละถุง ทำงานตรงนี้รู้ว่าต้องประหยัดเพราะไม่อยากเป็นหนี้ ใช้เงินเท่าที่จำเป็น ไม่ใช้ตามกิเลส ตามความทะยานอยาก โทรศัพท์ ก็ใช้เครื่อง 700 กว่าบาท ไม่กู้เงินมาซื้อเครื่องละ 7-8 พัน คอมผมก็เก่ามากแบตเสื่อมไปแล้ว แต่ยังใช้ได้อยู่ ก็ไม่คิดจะไปกู้เงินมาซื้อเครื่องใหม่ รถก็มอไซด์โคตรเก่าแต่ขี่ได้ดีอยู่ ก็ไม่คิดจะโก้เก๋ กู้เงินมาซื้อเก๋ง วันในฝนตกผ่าฝนกลับบ้านก็ไม่เครียดไม่คิดว่าลำบาก มองโลกในแง่ดีอย่างเข้าใจธรรมชาติ

หนี้เกิดจากกิเลสในตัวเราที่เราสร้างขึ้นมากเอง ยั้บยั้งชั่งจิตสะกิดใจไม่ให้กูไม่ได้ ก็เป็นหนี้ ไม่ทำตามเงื่อนไขข้อตกลงที่อ่านแล้วอ่านอีก ฟังแล้วฟังอีกจนขึ้นใจ ก็ทำตามเงื่อนไขไม่ได้ ก็เป็นหนี้เสีย...

 

สุดท้าย กิเลสความอยากได้อย่างมี ที่เกิดจากตัวเรานี่แหละ กลายเป็นหนี้ แล้วสะท้อนย้อนกลับมาทำร้ายเราอยู่ทุกวันนี้ ....

ผมเห็นเพื่อนมนุษย์หลายคน แต่งตัวโก้ ขับเก๋ง มือถือ ไฮโซระยิบ แต่ไม่มีความสุขเลย กว่าจะข่มตาลง สลัดภาพใบทวงหนี้ที่ปลิวว่อนในมโนจิตให้หลุด ก็ปาเข้าไปเกินกว่าค่อนคืน....

 

ผมกับแฟน มนุษย์ธรรมดาคนนึง เงินเดือน 2 คนผัวเมีย รวมกันได้ 12000 แต่มีเหลือเก็บสำรองไว้เป็นทุนการศึกษารอลูกที่กำลังจะเกิดมาทุกเดือน ไม่โก้ไม่เก๋ แต่เราก็มีความสุข ความสุขบนความพอเพียง

 

เหมือนที่พระพุทธองค์ทรงตรัส คนที่พอใจในสิ่งที่มี ยินดีในสิ่งที่ได้ จึงได้ชื่อว่ามีความสุขที่สุด

ผู้แสดงความคิดเห็น เตี้ยน้อย วันที่ตอบ 2011-09-14 20:22:39 IP : 182.53.120.81


ความคิดเห็นที่ 14 (3342763)

ตอบ13        คุณน่ารักมาก  เป็นกำลังใจให้เราอาชีพเดียวกันฉันผู้หญิงด้วยซ้ำ

ผู้แสดงความคิดเห็น หญิงแกร่ง วันที่ตอบ 2011-11-07 10:49:18 IP : 103.1.165.200


ความคิดเห็นที่ 15 (3345687)

สนง.ให้เงินเดือนจ้างมาตามหนี้  แล้วลูกค้าเป็นผู้ผิดนัดชำระเองจะให้เห็นใจหรอครับ แบบนี้พวกผมก็ตกงานนะสิ
เรื่องแบบนี้มันอยู่ที่วินัยทางการเงินไม่ใช่หรอครับ  เวลาลำบากก็มาขอให้เราช่วยให้ได้เยอะๆ เวลาส่งก็จะขอผลัดผ่อน
ถ้าเป็นนายจ้างเค้าจะคิดยังไง กับพนักงานที่ตามหนี้ไม่ได้น่ะ (เราว่าก็ลำบากกันทั้งคู่นะ แต่จำเป็น)

ผู้แสดงความคิดเห็น ....... วันที่ตอบ 2011-11-21 16:41:45 IP : 118.172.163.94


ความคิดเห็นที่ 16 (3355001)

คำว่าหนี้ คือสิ่งที่ต้องชดใช้

              ก็ในเมื่อคุณเป็นหนี้เขา คุณก็ควรใช้เขา ตอนที่คุณไปกู้ยืมเขา คุณก็บอกว่าจะใช้คืนไม่ใช่หรือ เพราะฉะนั้นเมื่อคูณไม่ใช้คืน หรือใช้คืนไม่ครบตามจำนวนที่เอาเงินเขาไป เขาก็มีสิทธิ์ที่จะติดตามทวงถามคุณ เมื่อพูดดีๆ คุณก็มีสารพัดวิธีที่จะไม่จ่าย เขาก็ต้องมีสารพัดวิธีที่จะทวงถาม  ความรุนแรงของวิธีการทวงหนี้ของเจ้าหนี้ ล้วนขึ้นอยู๋กับจิตใต้สำนึกของลูกหนี้ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงจะมาโทษเจ้าหนี้หรือคนทวงหนี้ซะทีเดียวก็ไม่ถูก ต้องโทษตัวคุณ ใจคุณ ที่ปล่อยกิเลสที่ครอบงำตัวไม่มีก็อยากได้อยากมี ไม่มีหนทาง(ปัญญา)หาเองก็ไปกู้หนี้ยืมสินคนอื่นเขา เห็นเขามี ก็อยากมี อยากได้ของเขา มันคือความโลภในใจคุณทั้งนั้น ส่งผลทำให้ตนเองและครอบครัวต้องลำบากภายหลัง ของของเขา เขาก็อยากได้คืน ประเภทไม่มี ไม่หนีไม่จ่าย ก็ต้องทำใจว่าตัวเองและครอบครัวคงจะไม่อายุยืนเหมือนผู้อื่น เพราะกรรมที่ตนก่อแท้ๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น คนกลาง วันที่ตอบ 2012-01-27 16:05:32 IP : 124.120.234.194


ความคิดเห็นที่ 17 (3374622)

 แต่บางครั้งคุณก็ต้องใช้ถ่อยคำที่สุภาพและให้เกียจกันบ้างไม่ใช่แหนบแนม อย่าง นายวสันต์ บ. fdf ถ้าพูดไม่ดีใครอยากจ่าย 

ผู้แสดงความคิดเห็น โมโหมาก วันที่ตอบ 2012-05-22 13:11:05 IP : 58.11.47.21


ความคิดเห็นที่ 18 (3393323)

  เจ้าหนี้  /  ลูกหนี้  ก็เหมือนคนในครอบครัวเดียวกันต้องปรองดองกันเพื่อความสงบสุข   จึงควรตกลงกันอย่างมีความสุข  ช่วยเหลือกัน  เห็นใจกัน  เหมือนตอนเวลาเดือดร้อนซึ่งกันและกัน  นะครับความสงบจะได้ไม่ฟุ้งกระจายได้

ผู้แสดงความคิดเห็น ปรองดอง วันที่ตอบ 2012-10-18 09:25:34 IP : 192.168.31.122


ความคิดเห็นที่ 19 (3402711)

ผมเป็นSr.Field Collectionอยู่ที่จังหวัดอุดร ผมขอแชร์ข้อมูลดังนี้ครับ

อาชีพเร่งรัดหนี้สินเป็นอาชีพสุจริตอาชีพหนีงครับแม้จะต้องทำให้ลูกค้าอึดอัดใจบ้าง ไม่สบายใจบ้าง รำคาญบ้างก็ตาม แต่อยากให้มองมุมกลับกันนะครับ อาชีพพวกผมต้องมีเป้าจัดเก็บ เพราะเงินทุกบาทของลูกค้าก้อคือเงินเดือนพวกผม เวลาเก็บไม่ได้ก้อถูกนายด่า ลูกค้าลองย้อนไปวันแรกที่คุณมาใช้บริการไฟแน้นท์ คุณเคยวาแผนก่อนออกรถไม้ ว่าระยะเวลา3ปีจะผ่อนไหวไม๊ จะตกงานหรือปล่าว รายได้ตอนนี้หักค่าบ้าน ค่ากิน ใช้หนี้รายวันมีพอค่างวดหรือป่าว จะไปตจว.ไม๊ ขนาดผมเดือนละ20000+ผมยังไม่กล้าที่จะเป็นหนี้เลย  แล้วคนหาเช้ากินค่ำหละทำไมถึงอยากเป็นหนี้ ในเมื่อเรายังไม่พร้อมก็ไม่ต้องแสวงหา พอใจในสิ่งที่ตนมี ผมว่าแค่เรามีปัจจัย 4 และพ่อแม่เรามีกินมีใช้แค่ี้นี้ผมว่าก็มีความสุขแล้วนะ บ้านใครมีอะไรก้อปล่อยเค้า ไม่มีใครมาทวงหน้าบ้าน นี่ก้อน่าจะมีความสุขสูงสุดแล้วนะ

ผู้แสดงความคิดเห็น เอก บางจาน (gerrard827-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-01-28 14:45:16 IP : 49.48.127.206


ความคิดเห็นที่ 20 (3502277)

ลูกหนี้เนี่ยละ ตัวดี จะมาว่าคนทวง ถ้าคุณไม่เอาเงินเค้ามา หรือถ้าคุณจ่ายตรงจ่ายครบ ใครเค้าจะมาทวงคุณ ยังมีหน้ามาว่าคนทวงอีกทุเรศ ทีตัวเองยังโกงที่จะไม่จ่ายเลย สุดๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น คนเลว วันที่ตอบ 2015-11-21 12:55:57 IP : 171.97.171.248[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.