ReadyPlanet.com


กงสี


รบกวนถามเรื่องของพ่อครับ

พ่อกับลุง เปิดร้านด้วยกัน เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด  มีร้านอยู่บนที่ดินที่เป็นชื่อของทั้งสองคน แต่อยู่แบบกงสี

พ่อทำงานแบบใช้ฝีมือ ไม่เคยรับรู้เรื่องบัญชี เบิกได้แค่ค่าใช้จ่ายรายวัน รายเดือนแบบจำกัด ค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำค่าไฟฟ้า โดย ลุงเป็นคนดูแลบัญชีของร้านทั้งหมด อ้างว่าขาดทุนตลอด พ่อก็เชื่อลุงมาตลอด ไม่ฟังเสียงเตือนของแม่และครอบครัว

ทำให้ไม่ทราบว่า ลุงเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองหรือไม่

เคยมีการเสนอให้จ้างคนทำบัญชีเป็นคนนอก แต่ลุงปฏิเสธ อ้างว่าเปลืองเงิน

ตอนนี้พ่อแก่มากแล้วทำงานไม่ไหว ทำงานมานาน40-50ปี ยังไม่เคยได้รับส่วนแบ่งเป็นเงินก้อนเลย

ช่วงนี้พ่อป่วยมาก พ่อจึงตัดสินใจปลดเกษียนตัวเองอายุ 60แล้ว แต่ลุงบอกว่าจะให้เงินเล็กน้อยแล้วจบๆกัน

อยากปรึกษาว่า

1. หากต้องการเลิกกิจการ ยกเลิกห้างหุ้นสวนแล้วแบ่งทรัพย์สินกัน จะให้ศาลบังคับเลิกกิจการได้หรือไม่

2. เงินหมุนเวียน ทรัพย์สินของร้าน มีโอกาสได้แบ่งกันหรือไม่ เพราะเขาอาจจะตบแต่งบัญชีก่อนจะยื่นให้เราดู

3. บ้านที่เป็นชื่อของสองคน จะสามารถบังคับขาย หรือ มีวิธีใดที่จะเอาเงินส่วนแบ่งมูลค่าบ้านออกมาได้

เพราะไม่อยากมีปัญหาเรื้อรัง อยากให้จบโดยเร็ว

4. หากห้งหุ้นส่วน ไปสร้างหนี้ก่อนใหญ่ที่เราไม่ทราย จะทำอย่างไร

 

ขอบคุณครับผู้ตั้งกระทู้ ลูกหลานในกงสี :: วันที่ลงประกาศ 2010-08-28 15:54:07 IP : 110.49.193.157


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3199180)

ตอบข้อ 1

- เลิกห้างหุ้นส่วนโดยผลของกฎหมาย  เช่น

     หุ้นส่วนบอกเลิกเมื่อสิ้นรอบปีบัญชี และได้บอกเลิกก่อน 6 เดือน

- เลิกห้างหุ้นส่วนโดยคำสั่งศาล เหตุร้องศาลให้สั่งเลิกมี 3 กรณี คือ

    • หุ้นส่วนจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงฝ่าฝืนข้อสัญญาตั้งห้างที่มีนัยสำคัญ
    • กิจการห้างมีแต่ขาดทุน ไม่มีหวังฝืนคืน
    • มีเหตุที่เหลือวิสัยที่ห้างจะดำรงอยู่ได้

ตอบข้อ 2

   เมื่อเลิกห้างแล้วต้องนำทรัพย์สินมาแบ่งกันตามสัดส่วนกาถือหุ้น

ตอบข้อ 3  ลองดูเรื่องนี้ประกอบครับ

นายวันกับนายเดือนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินมีโฉนดแปลงหนึ่ง ตามโฉนดที่ดินมิได้ระบุว่าเจ้าของรวมคนใดเป็นเจ้าของส่วนไหนและมิได้บรรยายส่วนว่าเจ้าของรวมคนใดมีส่วนเท่าใด นายวันทำสัญญาจะขายที่ดินทั้งแปลงให้แก่นายปี ส่วนนายเดือนก็ทำสัญญาจะขายที่ดินเฉพาะส่วนของตนให้แก่นายอาทิตย์ โดยระบุในสัญญาระหว่างนายเดือนกับนายอาทิตย์ว่า ส่วนของนายเดือนอยู่ทางด้านทิศใต้ของที่ดิน ทั้งนายวันและนายเดือนต่างไม่ทราบเรื่องการทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินของอีกคนหนึ่ง ต่อมาเมื่อถึงกำหนดโอนที่ดินตามสัญญา นายวันและนายเดือนต่างบิดพลิ้วไม่ยอมโอนขายที่ดินให้แก่นายปีและนายอาทิตย์ให้วินิจฉัยว่า

(ก) นายปีจะฟ้องนายวันและนายเดือนให้โอนขายที่ดินได้หรือไม่

(ข) นายอาทิตย์จะฟ้องนายเดือนให้โอนขายที่ดินได้หรือไม่

ก) โฉนดที่ดินมิได้ระบุว่าเจ้าของรวมคนใดเป็นเจ้าของที่ดินส่วนไหน และมิได้บรรยายส่วนว่าเจ้าของรวมคนใดมีส่วนเท่าใด นายวันและนายเดือนเจ้าของรวมแต่ละคนย่อมมีส่วนเท่ากันคนละครึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1357 การที่นายวันทำสัญญาจะขายที่ดินทั้งแปลงแก่นายปีโดยนายเดือนมิได้รู้เห็นยินยอมด้วยสัญญาดังกล่าวจึงไม่ผูกพันนายเดือน คงมีผลผูกพันเฉพาะส่วนของนายวันครึ่งหนึ่ง ตามมาตรา 1361 วรรคหนึ่งแม้นายปีจะฟ้องบังคับให้นายวันและนายเดือนโอนขายที่ดินทั้งแปลงไม่ได้ แต่นายปีก็มีสิทธิฟ้องเรียกให้นายวันโอนขายที่ดินครึ่งหนึ่งเฉพาะส่วนของนายวันได้ (เทียบเคียงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3480/2538)

(ข) การเป็นเจ้าของรวมในที่ดินที่มิได้ระบุว่าเจ้าของรวมคนใดเป็นเจ้าของที่ดินส่วนไหน กรรมสิทธิ์รวมของเจ้าของรวมแต่ละคนย่อมครอบไปเหนือที่ดินทั้งแปลง การที่นายเดือนทำสัญญาจะขายที่ดินแก่นายอาทิตย์โดยระบุเจาะจงส่วนด้านทิศใต้ของที่ดินนั้น เป็นการขายตัวทรัพย์ ซึ่งรวมถึงส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของนายวันด้วย มิใช่เป็นการขายเฉพาะส่วนของนายเดือน จึงต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรวมทุกคนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1361 วรรคสอง เมื่อไม่ได้รับความยินยอมจากนายวันจึงไม่มีผลผูกพันนายวัน นายอาทิตย์จะฟ้องบังคับให้นายเดือนโอนขายที่ดินตามสัญญาไม่ได้ (เทียบเคียงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2875/2528, 4134/2529)

 

ตอบข้อ 4

  หากห้างมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน หุ้นส่วนผู้จัดการยังคงต้องรับผิดในหนี้นั้นต่อไป พ่อคุณเป็นหุ้นส่วนประเภทไหนล่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Chusaklaw_team 084-607-8980 (somsan_sek-at-hotmai-dot-com)วันที่ตอบ 2010-08-28 22:05:54 IP : 124.122.8.230


ความคิดเห็นที่ 2 (3199245)

อยากปรึกษาว่า

1. ต้องการเลิกกิจการ ยกเลิกห้างหุ้นสวนแล้วแบ่งทรัพย์สินกัน-->แต่กังวลว่า ช่วงเวลา 6เดือนนั้น ก็อาจมีการแต่งบัญชี โยกย้ายเงิน สร้างหนี้ได้

1.1 รบกวนถามว่า สามารถ บังคับให้หยุดกิจการและการเงินระหว่างรอแบ่งทรัพย์สิน ได้หรือไม่

1.2 อีกข้อคือว่า หากเราต้องการบัญชีรายรับรายจ่าย บัญชีซื้อขายสินค้าคงคลัง บัญชีเงินฝากหมุนเวียนและสะสม แล้วเขาปฏิเสธไม่ให้ จะทำอย่างไร

3. บ้านที่เป็นชื่อของสองคน  ถ้าคนใดคนหนึ่งปฏิเสธการขาย แสดงว่าไม่มีทางได้แบ่งทรัพย์สินนั้นแน่นอน??

4. หากห้างหุ้นส่วน ไปสร้างหนี้ก่อนใหญ่ที่เราไม่ทราย จะทำอย่างไร

หุ้นส่วนผู้จัดการ แต่หลายปีไม่ได้เซ็นเอกสารใดๆให้ลุงเป็นคนจัดการ 

 ต้องยกเลิกการมอบอำนาจทำการแทน ได้หรือไม่ อย่างไร

ผู้แสดงความคิดเห็น ลูกหลานในกงสี วันที่ตอบ 2010-08-29 13:14:30 IP : 10.4.114.96


ความคิดเห็นที่ 3 (3199384)

คุณต้องฟ้องศาลอ้างเหตุ เหลือวิสัยที่จะดำรงอยู่ได้

ผู้แสดงความคิดเห็น Chusaklaw_team 084-607-8980 (somsan_sek-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-08-30 09:56:37 IP : 124.121.160.7[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.